sâmbătă, 9 februarie 2019

Astazi, 08 februarie 2019, s-a dovedit in mod evident faptul ca putem trece peste orice motivatii care ne-ar putea indeparta pe unii fata de ceilalti si ca putem sa ne unim eforturile in lupta comuna pentru drepturile noastre legitime

Astazi, 08 februarie 2019, s-a dovedit in mod evident faptul ca putem trece peste orice motivatii care ne-ar putea indeparta pe unii fata de ceilalti si ca putem sa ne unim eforturile in lupta comuna pentru drepturile noastre legitime.

Personal sunt membru al LADPM, membru ANCMR si membru al SCMD. 
Fac parte din grupul din Arges care lupta la incercuire din anul 2010. Am folosit pana acum toate formele de lupta potrivit situatiei create. 
Am debarcat la Bucuresti de cate ori a fost nevoie, uneori chiar infruntand boala sau alte obligatii. 
Uneori ne-a deranjat faptul ca multi rezervisti aflati in aceeasi situatie, rezervisti de care e plin Bucurestiul nu au participat si ei din varii motive.

Astazi, 08 februarie 2019, am observat O MARE SCHIMBARE, mai multe structuri asociative la un loc, mai multi generali, precum si SCMD in frunte cu colonelul Dogaru si bineinteles sindicatele politiei si cele ale directiei penitenciarelor.
Guvernantii ne vor dezbinati dar noi nu trebuie sa le dam satisfactie. Ne-am facut toti cu devotament datoria fata de tara si popor, am slujit sub juramant si ne-am respectat contractul de sange. 
Acum asteptam ca Tara, prin guvernantii ei, sa respecte si ea acest contract. 
Este de datoria noastra a tuturor sa oprim guvernantii in opera lor de distrugere a unitatii noastre de vointa si actiune, sa oprim bataia de joc asupra drepturilor noastre legitime. Dar pentru asta trebuie sa participam cu totii la actiunile intrunite impotriva celor ce ne vor raul.
UNIREA FACE PUTEREA !
Sa continuam ceea ce am realizat astazi pe un plan superior si sa mergem pana la capat !
Col. (r) Lucian Constantin

marți, 6 martie 2018

FELICITARI SCMD!


Către,
                                MINISTERUL APARARII NATIONALE
-          In atentia domnului ministru Mihai-Viorel Fifor -
cu sediul in Bucuresti, str. Izvor nr.110, sector 5

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (în continuare SCMD), cu sediul in Bucuresti, str. Bogota,  nr. 6, Sector 1, in temeiul dispozitiilor art. 28, alin (2) din Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, in numele membrilor de sindicat, in temeiul Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata si completata ulterior, formulam prezenta

PLANGERE ADMINISTRATIVA PREALABILA

avand in vedere urmatoarele motive:
I. Incepand cu anul 2010, Ministerul Apararii Nationale - prin conducerea acestui minister, a Directiei Generale Financiar-Contabile si a Directiei Generale Juridice au initiat, sustinut si pus in aplicare masuri in domeniul pensiilor militare:
1.Emiterea deciziilor de recalculare in temeiul art.1 lit. a) si b) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ulterior a deciziilor de revizuire in conformitate cu dispoziţiile art.1 din O.U.G. nr.1/2011, care au condus la reducerea semnificativa a cuantumului unor pensii ca urmare a calculului acestora pe baza principiului contributivitatii, cu incalcarea unor principii fundamentale constitutionale: principiul neretroactivităţii legiiprevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia: „legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile” si principiul drepturilor câştigateavand in vedere practica[1] Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” si a Curtii Constituţionale: „în cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.
            2.Adoptarea Legii nr.241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, care a intrat in vigoare la 01.10.2013 si care a reparat incalcarea celor doua principii fundamentale constitutionale mai sus-aratate, fara restituirea diferentelor de bani retinute abuziv in baza OUG nr.1/2011.
            3.Adoptarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, care a reparat transformarea naturii juridice a pensiilor militare si a restituit conform art.121 diferentele de bani retinute abuziv in baza OUG nr.1/2011.
4.Adoptarea O.U.G. nr. 57/2015 si O.U.G. 59/2017, care au modificat Legea nr.223/2015, fara ca acestea sa fie pana in prezent ratificate de Parlament, astfel:
prin O.U.G. nr. 57/2015: diminuarea bazei de calcul a pensiilor militare de la 80 la 65%, excluderea din baza de calcul a unor sporuri aferente particularitatii activitatilor desfasurate, baza de calcul raportata la 31.12.2009, sporul pentru contributia la fondul pentru pensia suplimentara si/sau contributia individuala la buget a fost inclus in baza de calcul si limitat la 85% din cuantumul pensiei.
prin O.U.G. 59/2017: actualizarea pensiilor militare cu rata inflatiei si nu in raport de cresterile salariale ale cadrelor militare in activitate, modificarea bazei de calcul a pensiilor militare a celor trecuti in rezerva dupa 15.09.2017 prin includerea Ordinului Meritului Militar in baza de calcul si stabilirea cuantumului pensiei la suma neta a bazei de calcul rezultata, ceea ce a condus la o diminuare a drepturilor de pensie fata de modul de calcul stabilit prin Legea nr. 223/2015.
5.Neacordarea ajutoarelor prevazute de art.20 din Legea nr.284/2010 la trecerea in rezerva a cadrelor militare siadoptarea Legii nr.153/2017 in care acordarea ajutoarelor la trecerea in rezerva nu mai este prevazuta in mod explicit.
6. Incetarea platii indemnizatiilor cuvenite cadrelor militare in rezerva si in retragere, conform prevederilor Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica din 22.11.2006, incepand cu 01.01.2016 pana la punerea in aplicare a Legii nr. 83/29.04.2016, publicata in Monitorul Oficial nr.341/04.05.2016.

Toate aceste modificari legislative, urmate de norme metodologice, au afectat si afecteaza drepturile cadrelor militare trecute in rezerva si retragere, in conditiile in care acestia s-au supus tuturor rigorilor specifice vieţii militare, cu promisiunea certă din partea statului că vor beneficia de un cuantum al pensiei care să compenseze restricţiile pe care le-au suferit: interzicerea activitatilor care le puteau aduce venituri suplimentare si riscul pe care l-a implicat exercitarea profesiilor de catre cadrele militare din toate structurile de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe plan intern si extern.
Masurile luate nu au respectat Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.20/2000, dosar nr.5A/2000, care a decis ca nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit intre pensia magistratilor si pensia militarilor, precum si dispozitiile art.60 din Conventie, potrivit caruia „nicio dispozitie din prezenta conventie nu va fi interpretata ca limitand sau aducand atingere drepturilor omului si libertatilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta parte contractanta este parte”.
Reglementarile mai sus-mentionate au constituit o incalcare a principiului egalitatii in fata legii si o diferentiere a regimului juridic de pensionare fata de regimul stabilit pentru alti asigurati, care nu sunt supusi acelorasi exigente, restrictii si riscuri. O asemenea interpretare tinde sa nege in substanta un drept prevazut de legiuitor in favoarea tuturor rezervistilor militari, inclusiv membrilor nostrii de sindicat, devenit cert si lichid odata cu incetarea raporturilor lor de serviciu.
Nu s-a avut in vedere nici faptul ca militarii constituie singura categorie profesionala cu obligatii de serviciu dupa trecerea in rezerva, intrucat in caz de necesitate rezervistii sunt obligatoriu concentrati, refuzul constituind infractiune sanctionata de Codul penal.
Modul de calcul al pensiilor militare stabilit prin actele normative invocate mai sus au condus la o incalcare flagranta a egalitatii in drepturi, garantata de art.16 alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei, potrivit caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor, fara privilegii sau discriminari, nimeni nefiind mai presus de lege.
II. Totalitatea considerentelor mentionate in prezenta plangere au fost sustinute de Ministerul Apararii Nationale, de fiecare ministru aflat la conducere dupa anul 2010, de conducerea si angajatii Directiei Generale Financiar-Contabile, Directiei Generale Juridice si Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale, care si-au incalcat atributiile statutare, au contribuit si au acceptat la modificarea drepturilor patrimoniale ale pensionarilor militari in functie de interese si strategii politice.
Mai mult, au acceptat ca Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin ministrul Lia Olguta Vasilescu, sa aibe initiative legislative si interventii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, desi domeniul pensiilor militare nu intra in subordinea acesteia.
Consecintele demersurilor de la nivelul Ministerului Apararii Nationale – prin reprezentantii mai sus aratati, au prejudiciat constant atat imaginea cat si calitatea vietii pensionarilor militari, unele efecte fiind ireversibile.
In acest sens, aducem in atentie adresa M.Ap.N. catre Ministerul Finantelor  inregistrata cu nr. A-4330/18.05.2012, catre secretarul de stat Gheorghe Gherghina, cu privire la decesele rezervistilor, ocazie cu care solicitam sa ne comunicati care a fost ratiunea si scopul acelei adrese, in conditiile in care consideram ca nu evidenta celor decedati trebuie sa fie o prioritate a ministerului de resort.
Totodata, subliniem faptul ca o consecinta directa a acestei fluctuatii legislative in domeniul pensiilor militare a condus la o crestere semnificativa a numarului de contestatii, memorii, plangeri prealabile administrative, actiuni in instanta atat in tara cat si la CEDO, mitinguri, interventii in mass-media, retele de socializare, toate in paralel cu adancirea diferentelor de tratament si de imagine intre cadrele militare in activitate si cele in rezerva/retragere.
Impactul negativ s-a manifestat, se manifesta si se va manifesta in ceea ce priveste demnitatea, starea de sanatate a celor trecuti in rezerva si retragere, precum si in perceptia acestora in raport cu atitudinea pe care statul prin reprezentantii sai din Ministerul Apararii Nationale o au fata de cei care isi inceteaza raporturile de munca.
In drept, ne intemeiem prezenta pe dispozitiile art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata prin Legea nr.76/2012, coroborate cu dispozitiile art.1 din Intaiul Protocol Aditional la Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale ale Omului, in care Romania este parte, intrucat consideram ca membrii SCMD - cadre militare in rezerva si in retragere am fost vatamati in drepturile noastre, ca urmare a atitudinii si masurilor luate de Ministerul Apararii Nationale in calitate de reprezentant cu initiativa legislativa a sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala – prin conducerea acestui minister, a Directiei Generale Financiar-Contabile si a Directiei Generale Juridice.

Presedintele S.C.M.D.                                                    
                  Col.(r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 16 februarie 2018


ANUL SOBOLANULUI
-         In atentia tuturor membrilor SCMD si CNSC –

Doamnelor si domnilor,
Chinezii au intrat in „Anul Cainelui de Pamant”! Treaba lor! Noi, romanii, am optat pentru intrarea in „Anul sobolanului de canal”!
Sobolanii din Justitie se acopera unii pe altii si-si acuza victimele de santaj!
Sobolanii Puterii rontaie tot, mintindu-i pe popandai ca le vor creste ratia de boabe!
Sobolanii Opozitiei chitaie mimand opozitia si visand Puterea, in timp ce chitcanii adevarati mor de foame, gata sa dea vina pe toata lumea, fapt care-i face vulnerabili si prada usoara pentru martanii munipulatori ai Puterii.
Scarbit de inutilitatea dialogurilor cu sobolanii politici, dialoguri care s-au derulat pe parcursul a 10 ani, SCMD a hotarat sa se ridice la suprafata, luand taurul de coarne. A dat in judecata Ministerul Muncii si (In)Justitiei Sociale in solidar cu fostul idol, facator de minuni, al rezervistilor olteni, numita „LOV”. Si a anuntat, deja, ca a definitivat probatoriul pentru chemarea in Justitie a ministrilor Apararii, in solidar cu sobolanii kaki.
Cum era de asteptat, Puterea a reactionat rapid, dand ordine de restrictionare a aparitiei liderilor SCMD in Media si de reactivare a sobolanilor de canal care au reluat abjectiile folosite in 2014 pentru desfiintarea SCMD si convertirea sa intr-o structura de „yesmeni” la dispozitia numitei „LOV”. Ca sindicatul nu ar exista legal, ca procesele intentate de sindicat sunt o poveste, ca presedintele SCMD este prieten la toarta cu Basescu (Parca era cu Putin ..... Trista decadere!) etc.
Nu-i deranjeaza faptul ca, spre deosebire de ei, care se reped sa pupe mana calailor pentru a-si afirma „onoarea” si „demnitatea” lor de sobolani, SCMD se bate cu stapanii lor in Instanta, pentru ca ei, sobolanii de canal, nu au, in fapt, nici onoare nici demnitate, ci doar invidie turbata, pofte si fudulia guvidului care se viseaza casalot! Drept care, primesc cu entuziasm si executa, intocmai si la timp, ordinele Sistemului. Ale acelui Sistem impotriva caruia pretind ca lupta sobolanii Puterii. SCMD a redevenit, asadar si ddin, tinta mancatorilor, mai mult sau mai putin anonimi, de dejectii!
Intrucat nu avem timp si nici dispozitie sa ne ocupam de slugile recrutate printre rebuturi ale Sistemului, SCMD a luat decizia, la nivel Birou Operativ Central, ca, pentru a nu-i lasa pe cei mai labili prada sobolanilor de canal, Departamentul Juridic sa publice, luni, 19 februarie 2018, extrase din hotararile instantelor, inclusiv ale ICCJ, care confirma REPREZENTATIVITATEA SCMD IN JUSTITIE, PENTRU MEMBRII SAI, DECI, CALITATEA PROCESUALA!
Si, ca sobolanii de canal sa nu mai faca confuzie pe tema reprezentativitatii, ii anuntam ca reprezentativitatea unui sindicat este una si recunoscuta juridic, iar reprezentativitatea ONG-urilor, inlusiv a asociatiilor de „Napoleoni” si „Einsteini” este cu totul altceva. Lista ONG-urilor „reprezentative”, adica a mancatorilor de bani de la stat, de pomana, se afla la Secretariatul SCMD. Nu se afla nici un sindicat printre pomanagii, pentru ca, juridic, nu are de ce! Si nu facem publica lista, deocamdata, pentru a nu fi acuzati ca starnim lumea impotriva plescarilor!
Ofensiva sobolanilor de canal vizeaza, din nou, desfiintarea SCMD, pentru ca le sta in gat, mai mult ca niciodata, sobolanilor Puterii. SCMD va lupta inteligent ca si pana acum pentru ca, din nou, vin mii de rezervisti plini, nu numai de speranta, ci si de inteligenta pragmatica, fiindca au sesizat existenta ordinului general de lichidare a sindicatelor (in frunte cu SCMD, proclamat de kominternisti, la Timisoara, in vara trecuta, si de „stanga” si „nationalist”) si, in ceea ce-i priveste, de aducere a tuturor rezervistilor sub acelasi papuc, pentru a lichida, definitiv, orice chitait de revolta. Dupa atacul la existenta SCMD si cel privind actiunile sale in Justitie, vor urma, bineinteles, atacurile la persoana. Inutil, pentru ca vom merge pana in panzele albe cu procesele impotriva sobolanilor politici si kaki!
Luptandu-ne cu sefii cei mari, nu avem, asadar, nici timp nici dispozitie sa ne coboram la nivelul slugilor virulente din ordin si nici nu ar fi indicat ca atentia sa ne fie deturnata de la palate spre haznale. Nu vrem nici sa stopam apetitul sobolanilor de canal, ca ne serveste! De o parte sunt insulte, de cealalta, fapte! Le uram pofta buna la ce mananca, dar le transmitem, respectuos, rugamintea ca, din cand in cand, sa se mai stearga si la gura! Din ratiuni estetice si de sanatate pentru cei din jur!
Asadar, pe luni! Parte din documentele probatorii ale Departamentului Juridic al SCMD va vor sta la dispozitie.

Honor et Patria! Vae Victis!
Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

P.S. Spre stiinta sobolanilor de canal, au incercat si oamenii Olgutei, din Justitie, sa eludeze procesul, prin aceleasi tertipuri cu „bla, bla-uri” despre „legitimitate”, „reprezentativitate”, „legalitate”, dar au luat-o in barba ca de la Cassius Clay. La capitolul practica si inteligenta juridica, SCMD este peste actualele jalnice figuri al Sistemului.in or

marți, 13 februarie 2018

LA O ASTFEL DE STARE DE LUCRURI, INDIFERENT DE CAPACITATEA DE JUDECATA A ORICARUI INDIVID PURTATOR SAU NU AL UNIFORMEI MILITARE, SE IMPUN LUAREA DE M A S U R I E X C E P T I O N A L E ! UNDE SUNTETI REZERVISTILOR ???

RECITALUL D-LUI MINISTRU MIHAI FIFOR


RECITALUL D-LUI MINISTRU MIHAI FIFOR
PE INTELESUL LUI „STUPID PEOPLE”
Traducere pe propria raspundere

In seara zilei de 12 februarie a.c., dl. Mihai FIFOR, ministrul Apararii, a sustinut un recital propagandistic de exceptie la Antena 3, la emisiunea dlui. Radu TUDOR, „Punctul de intalnire”. Pentru neavizati, parea ca doi civili discuta, dupa ureche, situatia militarilor si politistilor, dar nimeni nu a pus intrebarea ..... „De ce nu este si un militar acolo?”. Pentru cunoscatori ... NU! Iar specialistii au apreciat ca sublima tehnica disimularii si manipularii!
In mod inteligent, dl. ministru „a scapat” cateva franturi de adevar in marasmul propagandistic. A inceput prin a lauda Legea nr.1 a Haosului, adica Legea salarizarii bramburite a „LOV”, care a permis primarilor sa bage toate primariile in colaps, stabilindu-si salarii de zece ori mai mari si a scos o categorie socio-profesionala deasupra Constitutiei – dactilografele, adica, pardon, IT-istii care nu platesc impozite. O lege care stabileste subofiterilor salarii de pana la ½ din cel al unui medic rezident in primul an si locotenent-coloneilor salarii cat 1/3 din cel al unui medic primar sau profesor universitar! O lege care ii stabileste sefului SMA (coeficient 4,36) un venit lunar mai mic decat al secretarei Primariei Suceava!
Cu entuziasm propagandistic, dl. ministru ne-a vorbit de mariri de solde cu 50% si 40% la baza piramidei si cu 15% in general „la salariu”. Ultima este, in fapt, marirea din iunie          anul trecut, cu 15% doar a soldei de functie, ceea ce, tradus in lei, inseamna o crestere cu 50-60 lei/individ. Iar la pensii s-a tradus prin „0” lei, „0” bani, deoarece, conform Legii inca in vigoare in iulie, aceasta crestere era mult mai mica decat indexarea cu rata inflatiei din 2017. Finalul, insa, ne-a turtit! Adunand toate cresterile de 50%, 40%, 15%, dl. ministru ne-a condus spre colosalul spor salarial in Armata de ...... 3,4%. Ceea ce ne-a reamintit romantica epoca a aritmeticii Robertei Anastase care a impus, prin frauda parlamentara, multlaudata Lege 263/201 a pensiilor, cea care i-a transformat pe rezervisti in asistati social.
Informatia urmatoare ne-a lasat, si ea, fara grai! Noi am calificat OUG59/2017 a „LOV” drept o initativa legislativa a Tradarii Nationale menita sa puna pe butuci intregul Sistem de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, lasandu-ne la cheremul strainilor, ca Tara, in chiar Anul Centenarului. Potrivit informatiilor noastre au fost epurati cca. 3000 de profesionisti din Servicii, 7.800 din MAI si cca. 1700 din Aparare. Ei bine dl. Fifor ne-a anuntat ca ne-am inselat si ca nu am luat in calcul si „soldatii”, ca sa fim pe intelesul tuturor, noua epurare a Armatei insumand 8000 de persoane.
In 1990, Armata romana avea 326.000 de luptatori. Pentru 2005 si dupa, NATO ne-a stabilit 52.500, cu femei si soldati, zisi profesionisti, la un loc. Inca 8000 inseamna FINAL DE TARA!
PSD-istic, adica propagandistic si manipulator, dl. Fifor a tinut, insa, sa linisteasca natiunea, anuntandu-ne ca a promovat in functii mari sute de tinere genii cu studii beton, nu ca rezervistii anacronici, uitand ca americanii studiaza si astazi si aplica tactica lui Hannibal de la Cannae, ca monument de neegalat al gandirii militare. Fara a contesta calitatea tinerilor sublocotenenti si locotenenti, o discutie de 5 minute cu un rezervist din SCMD ar lamuri lucrurile! Dar nu asta e problema, ca s-au mai vazut in istorie fruntasi si sergenti facuti peste noapte generali! Inspaimantatoare este afirmatia ca aceste tinere cadre ar avea „un alt mental”. Sa nu stie ministrul ca, de 2000 de ani, mentalul militarului roman este acelasi: sa-si dea viata pentru apararea pamantului strabun, pentru independenta, integritatea teritoriala si unitatea patriei? Care ar fi noul mentalindus actualelor cadre? Sa moara pentru latrones gentium? Pentru interesele hotilor internationali de petrol, gaz metan, aur, uraniu etc.? Pentru transformarea unor unor halci de Romanie in regate pentru „incornoratii” Angliei sau urmasii lui Horthy? Mai ales ca nu mai dam 500 de copii/an tribut sultanului, ca pe vremea lui Tepes! Ii dam pe totebarea ......„In conditiile astea cine mai apara Romania, domnule Fifor, cand in plin An al Centenarului, se agita steagurile secesiunii?”.
La capitolul pensii militare, dl. Radu TUDOR s-a dovedit un adevarat boier! A precizat clar ca acestea nu sunt pensii nesimtite, ci pensii militare de stat, platite, nu din bugetul de pensii al amaratilor de civili si al Casei Nationale de Pensii, ci din bugetul Armatei. Care Armata, insa, uita toata lumea, inca produce bani vanzand tehnica de lupta, munitii, pulberi, materiale de uniforma etc. Mai putin ca inainte de 1990, este drept, cand, dupa ce-si finanta propriile cheltuieli (dotare, inzestrare, instruire, hranire, salarizare, pensii, servicii medicale etc), dadea 2-4 miliarde / an la bugetul de stat, dar inca produce! Bani produce si MAI (ganditi-va doar la amenzile pe care le platiti!), iar „spionii” inca fura si vand secrete pe bani grei, infiinteaza banci si intreprinderi productive. „Sa traiti”, domnule Radu TUDOR! Ati facut praf toata propaganda chirieaca si vasileasca! Dar ati avut o sarcina usoara (pentru ca dl. Fifor e O.K.), spre deosebire de biata doamna Andreea Cretulescu, obligata sa traga de „LOV” ca de un cal mort, cu intrebari de genul - „Nu-i asa ca Pamantul e rotund si se-nvarteste?”. Si sa inghita in sec atunci cand diva de la Munca confunda pensiile cu ajutoarele sociale si „mamicile” cu bunicile!
Si dl. Fifor a zdrobit propaganda antimilitara, afirmand ce media pensiilor militare este de 3.300 lei, deci nu 3.900, cum s-a mintit in ultima luna de catre teleastii acoperiti ai Puterii. In fapt, este o minciuna mai mica deoarece media pensiei militare este, nu 3.300, ci 2.700 lei. De unde diferenta? A recunoscut-o, filozofic, dl Fifor, afirmand ca are in evidenta 80.000 de pensionari, din care 77.000 au pensii militare. Restul ce ar fi? Evident, pensii civile, luate legal sau nu de fosti purtatori de uniforma, mai egali decat egalii. Spre pilda medicii militari si, indeosebi, magistratii militari, in randul carora intra, pe langa judecatori, anticonstitutional, procurorii si, probabil, toti juristii si angajatii Directiei Generale Juridice pana la femeia de serviciu. Daca aceste categorii beneficiaza de pensie civila, pe lege civila si nu militara ca marea masa, de ce nu sunt transformati, pur si simplu, in angajati civili ai Armatei sau de ce gradele lor nu sunt onorifice, ca in Interbelic? Pentru ca, deocamdata, sunt folositi doar pentru a anatemiza marea masa a militarilor care nu beneficiaza de „pensii civile nesimtite”. Din cauza lor propaganda antimilitara prinde si lumea ne injura pe noi!
Spre exemplificare, dl. Fifor a declarat ca cea mai mica pensie militara este de 391 lei iar cea mai mare de 36.400 lei, marturisind, sotto voce, ca ar apartine unui magistrat. Prima .... da!, este pensie militara pe Legea 223/2015. A doua ..... nu! Este pensie de magistrat, CIVILA, pe Legea 304/2004, civila!
Mai recunoaste dl. Fifor ca, prin ilegala „recalculare” (aplicata pe OUG57/2015 in detrimentul legii reparatorii 223/2015), „60% din pensiile militarilor au scazut”. In fapt, 90%! Si, desi, „recalcularea” trebuia incheiata, legal, la 31.12.2017, Casa Sectoriala de Pensii a Armatei raportand ca s-a incheiat in noiembrie trecut, dl. Fifor precizeaza ca procesul va continua pana la 30 iunie 2018. Chiar nimeni nu este pedepsit pentru raportare falsa (un Maciu, un Jianu, un Luca, un Rosu)?
In rest, dl. ministru a demonstrat ca operatia de potolire a rezervistilor merge snur! Cu exceptia SCMD, a adunat, deja, majoritatea ONG-urilor militare in doua superstructuri, sub inaltul patronaj al papucului politic, aceste structuri urmand a fi predate, fara lupta, saptamana viitoare, in manuta vinovata a d-nei Vasilescu Olguta. Deci, asociatiile militarilor vor fi duse, incolonate, ca turmele la abator, la inutile discutii, cu ministrul Muncii. Pe ce baza, dle. Fifor? Care este, de la 1 ianuarie 2016, competenta distinsei doamne asupra sistemului militar? De ce-i duceti sa discute cu ea, cand singura recunoate acum,  dupa ce ne-a distrus, ca nu are nici o legatura cu stabilirea salariilor si pensiilor militarilor si politistilor? Din aceasta perspectiva, la fel de utila, ar fi o discutie a rezervistilor, pe tema pensiilor cu ministrul Culturii!
Sa intelegem ca dl. Fifor si-a predat competentele de initiator legislativ pe tema militarilor si politistilor, ministrului Muncii? Ca se teme sa nu pateasca ceea ce a patit predecesorul sau, Adrian TUTUIANU, care i-a cerut Olgutei sa-si vada de propria ograda si sa nu-si mai bage nasul acolo unde nu-i fierbe oala?
Oricum, la o discutie cu asasinii politici, SCMD nu va participa, pentru ca nu intelege sa-si etaleze demnitatea si onoarea militara in genunchi! Si nici nu ar putea! Nu numai pentru ca este un sindicat al tuturor rezervistilor, nu doar al celor din Armata, ci si pentru ca a dat-o, deja, in judecata pe Lia Olguta Vasilescu si se pregateste sa inainteze actiunea impotriva tuturor ministrilor Apararii, de la Motoc, la Fifor inclusiv, pentru nerespectarea de catre acestia a „fisei postului”, care presupune apararea intereselor tuturor militarilor si politistilor activi si in rezerva. Evident, acuza va fi in solidar cu „asasinii” tuturor rezervistilor Sistemului de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, „asasini” proveniti din directile Generala Juridica si Financiara ale MApN.
Asadar, dl Fifor, care trebuie felicitat pentru jumatatile de adevar strecurate in Recital, se va intalni, ca si „LOV” cu SCMD, dar ...... IN INSTANTA! Prin urmare, un membru SCMD care simte nevoia sa-i fie fudulia periata si vrea sa isi satisfaca orgoliul, discutand cu niste ministri, azi pe cai mari, maine la „Mititica” (A se vedea cazul Babiuc), se poate duce. Asta in cazul in care a uitat ca raul este, deja, facut, exact de catre cei carora le va pupa mana. Si poate sa le inghita propaganda, dezinformarea si manipularea, dar pe cont propriu! Daca isi va declina calitatea de membru SCMD, va fi suspendat de catre CD pana la viitorul CNR, pentru vina de a periclita actiunile noastre n Justitie. Cu atat mai mult cu cat, la intrebarea dlui. Radu Tudor despre urmarile pentru militari si politisti ale Legii Pensiilor, dl. Fifor a declarat: „-Despre asta nu discut!”. Ori a dovedit prezenta de spirit si inteligenta, ori l-a imitat pe Dragnea!
Intr-adevar, ce ar mai fi de discutat despre o Lege a Haosului care nu pleaca de la definirea propriului obiect, PENSIA, ca DREPT PATRIMONIAL DOBANDIT, IN BAZA UNUI CONTRACT DE MUNCA INCHEIAT, INTEGRAL SAU PARTIAL, CARE TREBUIE OBLIGATORIU PLATIT DE CONTRACTANT SI NU POATE FI RECALCULAT SAU STABILIT DUPA URECHE, RETROACTIV? O lege care confunda pensia cu rentele viagere ale marilor actori, sportivi ca Doroftei, revolutionarilor etc., cu indemnizatiile de dormit in banca ale fostilor parlamentari si cu ajutoarele sociale, date ca pomana pentru declasarea fortei de munca, este o lege Antinationala, o lege a Haosului! O lege care, pe langa cei 2.209.000 pensionari, pretinde ca „recalculeaza” niste sume stabilite din burta, in afara contractelor de munca si a contributivitatii, pentru 3.500.000 de indivizi care nu sunt pensionari, ci doar beneficiari si care proclama enormitatea  existentei unei „pensii minime” este o lege Antinationala a Haosului programat!
In ceea ce ne priveste pe noi, rezervistii, noua lege nu mai are ce ne fura, pentru ca, prin OUG57/2015, OUG59/2017 si urmatoarele, ni s-a furat totul: echitatea, egalitatea de sanse, baza de calcul, limita de 100% stabilita pentru pensiile ocupationale civile, pensia privata (suplimentara), grupele de munca, ordinul „Meritul Militar”, sumele cuvenite pentru anii lucrati si inainte de intrarea in sistem si dupa trecerea in rezerva dreptul la cresterea pensiei inclusiv cu rata inflatiei etc., dreptul la asistenta medicala gratuita, la statiuni de refacere si odihna etc. Dar, despre toate acestea, despre incalcarea conditiilor integrarii Romaniei in NATO, prevazute in Anexe, ca si despre incalcarea dreptului rezervistilor la sanatate si viata, punct cu punct ..... in INSTANTA!
„Cu toata dragostea”,
Honor et Patria! Vae Victis!
MBRACAT 
Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU

P.S.  Deja facute praf si diferite de la o persoana la alta, in dispretul oricaror criterii, pensiile militare raman„inghetate” cata vreme „LOV” ramane ministru! Urmeaza cele civile!i, sa slugareasca strainilor inlauntrul si in afara Tarii! 

vineri, 9 februarie 2018

F E L I C I T A R I domnule PRESEDINTE pentru EXCELENTA, ADEVARATA SI CURAJOASA OBSERVATIE FACUTA lacheilor din aceste structuri ! Acesta este ADEVARUL...am gresit mereu cand le-am luat apararea, chipurile...executa ordinul...Dar care ordin si al cui??? A dat ROMANIA un astfel de ordin prin care le-a intewrzis APARAREA DEMOCRATIEI CONSTITUTIONALE?

SCRISOARE DESCHISA
COBAILOR INCA ACTIVI IN STRUCTURILE MILITARE SI DE POLITIE

Doamnelor si domnilor necamarazi,
Ati asistat pasivi la tot ceea ce ni s-a intamplat noua, rezervistilor, in ultimii 10 ani. De la prostiile lui Mihai Seitan, la balacareala tandemului “LOV” – Andreea Cretulescu, in dispretul Constitutiei si al CNA, din seara zilei de 8 februarie a.c., la RTV, despre cele 5,5 milioane de pensii care sunt, in realitate, 2.209.000, despre pensia minima care nu exista decat ca un barbarism juridic si despre pensiile militare de stat botezate, in mod ticalos, “SPECIALE”.
V-ati amagit ca sunteti vesnici, ca voua nu vi se poate intampla sa primiti un sut in fund in locul recunostintei meritate, uitand ce au patit veteranii americani din Vietnam! V-ati automintit ca voi sunteti profesionisti si noi nu! Ca voi sunteti NATO si noi, cei care am integrat Romania in NATO, NU! SI asta pentru ca va varsati sangele gratis, in calitate de cotropitori, implementand Democratia “Coca Cola” in schimbul resurselor jefuite, unora care nu vor decat sa traiasca liberi in legea lor! Ca si noi!
Ati permis sa fim batjocoriti, supralicitand masurile ordonate extern si intern impotriva noastra si ascunzandu-va lasitatea in spatele obedientei. A Sfantului ORDIN!
Rezultatul? Supralicitand in executarea ordinelor extern-interne, tradatorii din interior v-au facut praf Legea salarizarii. Spre exemplu, seful SMA, cu al sau coeficient de salarizare 4,36, este sub o secretara de primarie provinciala. Spre exemplu, secretara primariei Suceava! Cam cat un balerin la Opera de Stat. Si asta, in timp ce veniturile voastre din teatrele de operatii au fost proclamate diurne pentru a nu putea fi cuprinse in pensii, inclusiv in cele de urmas. N-ati sesizat ca cei care va mana la moarte isi dau doar lor sporuri peste sporuri, urmand ca drepturile lor la pensie sa decurga din sume triple fata de cele ale omologilor neimplicati.
Manipulati in mod ordinar de minciuna ca pensiile rezervistilor vor afecta fondul vostru de salarii, v-ati bucurat chiar cand, prin distrugerea Legii Dobritoiu (nu Oprea), adica Legea Pensiilor Militare de Stat, la care am lucrat impreuna 3 ani, ni s-au furat, printr-o ploaie de OUG-uri, urmatoarele:
·        Ajutoarele salariale, prin inghetare;
·        Pensia privata (suplimentara);
·        Dreptul la alinierea, ca “asistati social”, (re)deveniti militari in rezerva la veniturile salariale brute, impozabile, ale omologilor pe functii, activa;
·        Baza de calcul, prin discriminare fata de clonele noastre – magistratii, prin coborarea procentului de calcul de la 80% la 65% din brut si a limitei superioare de la 100% la 85%;
·        Pensia contributiva, cuvenita anilor lucrati de noi in calitate de civili, dupa trecerea in rezerva;
·        Dreptul la alinierea pensiilor rezervistilor, prin decuplarea de la cresterile salariale la activi;
·        Dreptul la indexarea pensiilor rezervistilor cu rata inflatiei datorita sintagmei “INDICATOR DEFINITIV” strecurata in OUG 59/2017 etc.
Drept rasplata, stiam pana mai ieri ca voi, cei care ezitati sa fiti camarazii nostri,   ati pierdut, in plus, urmatoarele drepturi la pensie:
·        Scaderea bazei de calcul prin aplicarea procentului de 65% la NET, nu la BRUT, castigand, in schimb, legal, o DUBLA IMPOZITARE;
·        Definitiv, ajutoarele sociale prin transformarea inghetarii in vesnicie;
·        Definitiv, pensia privata (suplimentara), prin transformarea acesteia in “contributie individuala la bugetul de stat”;
·        70% din sporuri, in baza de calcul urmand a fi incluse doar 30%.
Iata, insa, ca au inceput sa apara primii pensionari in baza OUG 59/2017. Dupa luni de asteptare au inceput sa apara deciziile de pensie. Condoleante! Cu adanca durere si profund regret, din analiza primelor decizii aparute la SRI, MI , MApN, rezulta ca voi, profesionistii NATO, mai pierdeti, fata de cele stiute, urmatoarele:
·        Anii lucrati in viata civila, inainte de incadrarea voastra in structurile militare si de politie (noua ni s-au furat, retroactiv, anii de dupa), care se scad din vechimea cumulata;
·        Ordinul Meritul Militar, adica plusul de 10, 15, 20%;
·        Grupele de munca.
Pensiile voastre, asadar, ale beneficiarilor gandirii filozofice de inalta tinuta, teoretica si practica, a doamnei Lia Olguta Vasilescu, par a se calcula, in acest moment, astfel:
·        Se aplica 85% venitului brut stabilit pentru baza de calcul;
·        Suma rezultata este impozitata cu 10%;
·        Noii sume rezultate i se aplica 65%;
·        Din ceea ce mai ramane in final, sumele ce trec de 2000 lei vor fi, din nou, supuse impozitarii cu 10% si asta este ceea ce veti primi voi pe card. La care se adauga insultele si plangerile olgutelor si chirieacilor ca aveti pensii nesimtite, speciale si sugeti sangele poporului! Desi nu aveti nici o legatura cu a lor Casa Nationala de Pensii, pentru ca ati fost si sunteti furati prin impozitari catastrofale in sistem propriu, in vederea achizitionarii la pret de noutate a tehnicii militare de muzeu a altora. Iar banii ii primiti din fondul nostru de pensii si de la bugetul structurilor noastre, nu de la Casa Nationala de Pensii.
Drept urmare, domnilor militari si politisti inca activi, dar, in viitorul apropiat rezervisti, cand veti incasa glontul musulmanilor care-si apara dreptul sacru la libertate si alegere sau cand veti fi aruncati in aer prin deserturi si carari de munte afgane sau kosovare, ultimul vostru gand sa nu se indrepte spre familiile lasate de izbeliste, la mila nimanui, ci, plini de pioasa recunostinta, spre Lia Olguta Vasilescu! Cea care adauga la indeplinirea ordinelor externe, excesul de zel al propriilor hachite, frustrari si uri!
Dumnezeu sa va aiba in paza! Pe voi si Tara! Noi, SCMD, facem in continuare tot ceea ce putem ca sa va ajutam! Dar imbatranim pe zi ce trece, parasim cate 500 pe luna, „pe cale naturala”, sistemul si suntem coplesiti atat de multimea adversarilor politici interni si externi cat si de indolenta voastra! Gasim ajutor doar la civilii aliati noua (revolutionari, feroviari, mineri, profesori, personal medical, grefieri, piloti, functionari publici, diplomati etc.) ale caror interese le aparam in egala masura, nu numai pentru ca asa ne cere juramantul militar, sa aparam Natiunea si Tara, ci si pentru ca este vorba despre civilii care sunt parintii nostri, sotiile, copiii, nepotii, fratii sau surorile noastre.
Incercati, asadar, doamnelor si domnilor inca activi, sa vedeti realitatea si  pregatiti-va, de pe acum, sa ne luati locul, adica sa continuati ceea ce noi, SCMD, am inceput, pentru ca vremea noastra se cam incheie! Si nu lasati ca mormintele noastre sa ajunga, cu halci pierdute de Tara, in tari straine si vrajmase! Pentru ca Istoria va va condamna si ignoranta si nepasarea si cupiditatea si lasitatea dar, mai ales, TRADAREA!

Honor et patria! Vae victis!

Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

P.S. Tocmai am primit cadoul final, otravit, pe care vi-l prezentam in continuare.

luni, 5 februarie 2018

AGF 1 si 2 Pitesti

INFORMARE

AGF 1 Pitesti planificata a se desfasura in ziua de 08.02 2018, se REPLANIFICA pentru data de 15.02 2018 10.00h la sediul Filialei Pitesti. Concomitent , va avea loc si AGF nr.2.
Rog membri de sindicat ca la aceasta data, sa achite cotizatia !

Presedintele Filialei Pitesti
Colonel Victor Popescu

vineri, 2 februarie 2018

INFORMARE

  
Camarazi,
1. Avand in vedere Situatia Momentului determinata de  Starea si Atitudinea unor Filiale din Zona Geografica MUNTENIA SUD , se anuleaza sedinta de lucru a BO ale acestor Filiale, planificata a se desfasura la Pitesti;
2. Rog membri de sindicat ai filialei Pitesti ca pana la 01.03 2018, sa achite INTEGRAL cotizatia pe anul 2018;
3. In ziua de 08.02 2018 -10.00h, la SEDIUL FILIALEI Pitesti, se va desfasura AGF . Vor fi analizate probleme interne ale Filialei si vor fi prezentate in detaliu, MASURILE ce urmeaza a fi luate in etapa imediat urmatoare, pentru Apararea Drepturilor Rezervistilor Militari;
4. In scopul eficientizarii actiunilor sindicale ale Filialei Pitesti, rog toti membri de sindicat ai Filialei, sa pregateasca propuneri si masuri de urmat, raspunzand  la intrebarea : CE NE UNESTE IN LUPTA NOASTRA ?
Va propun sa definim, sa dezbatem si sa facem propuneri pentru urmatoarele OBIECTIVE :
a) Combaterea si Inlaturarea DISCRIMINARII  si a INECHITATILOR dintre pensionarii militari - la grade, functii, vechime- egale, cuantum egal al pensiei , indiferent de anul pensionarii;
b) UNIREA tuturor structurilor - ONGurilor, inclusiv a SCMD, intr-o singura FORTA de RIPOSTA impotriva celor ce sunt vinovati de masurile aberante propuse si luate in laboratoarele MAp.N si aplicate noua, de catre unii responsabili ai Armatei determinati de excesul de zel , rea vointa si abuz, incepand cu OUG 1, OUG 57 si OUG 59;
c) DECLANSAREA PROCESELOR PENALE impotriva Sefilor Directiilor Centrale din MAp.N ( Resurse Umane, D.Juridica, D.F-Contabila, D. Mobilizare, CPS. ) pentru abuz in servici si constituire de grup infractional care s-a opus infaptuirii justitiei, prin nepunerea in executare a HJD, obtinute de rezervisti in procesul recalcularii pensiilor militare - Solicitarea DAUNELOR MORALE avand in vedere : degradarea onoarei si demnitatii de militari, deteriorarea imaginei Armatei, afectarea starii de sanatate, provocarea deceselor prin inrautatirea starii de vulnerabilitate a unor boli cronice, create prin stress permanent si nesiguranta, tradarea interesului general al militarilor in scopul obtinerii de avantaje individuale NEmeritate si de grup infractional organizat.

Presedintele Filialei Pitesti
Colonel Victor Popescu