miercuri, 19 ianuarie 2011

Notificare urgentă - Membrii S.C.M.D. Pitesti

Ca urmare a ultimelor precizări ale S.C.M.D. Central, membrii Filialei 1 S.C.M.D. Pitesti, sunt rugaţi să depună, în primă urgenţă - direct la pct. de lucru gestionat de col.(r) Popescu Victor - toate documentele - în 3 exemplare, într-un plic (pe care scrieţi: numele şi prenumele, adresa de domiciliu, judeţul şi casa de pensii de care aparţineţi) precizate în GHID, astfel:
1.1. - copie după decizia veche de pensie;
1.2. - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3. - copie după noua decizia de pensie;
1.4. - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5. – copie după plicul în care aţi primit noua Decizie, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.

De reţinut: aceste acte vor însoţi intervenţia avocatului direct la tribunal.
ATENŢIE: până la 31.01. 2011 – aceste documente trebuie predate la S.C.M.D. Bucureşti, prin urmare - în cel mai scurt timp, trebuie înaintate Biroului Operativ al Filialei. Rugăm promptitudine în reacţie. De asemenea - rugăm pe toţi membrii cu acces la internet - să asigure difuzarea informaţiei şi către acei membri care nu au această facilitate.