luni, 5 octombrie 2015

MAp.N - Structurile de Specialitate DORM. DISCRIMINAREA FACUTA DE GUVERN IN ACEST SENS, A INTRECUT ORICE MASURA! INTREBAM SCMD : PUTEM DA IN JUDECATA GUVERNUL PENTRU NEPLATA TITLURILOR EXECUTORII LA PENSIONARII MILITARI CARE LE DETIN? CE ASTEPTAM?

Sunt bani pentru plățile anticipate ale unor titluri executorii

Guvernul a alocat astăzi fondurile necesare pentru plata celei de-a treia tranșe din titlurile executorii stabilite prin hotărâri judecătorești care au ca obiect acordarea unor drepturi salariale în favoarea angajaților din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și din instituțiile aflate în subordinea ministerului. A treia tranșă a titlurilor executorii, aferentă anului 2016, se plătește anticipat în cursul acestui an.
Astfel, bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va fi suplimentat cu suma de 4,29 milioane de lei, necesară pentru plata celei de a treia tranșe a titlurilor executorii.
În anul 2015, instituțiile și autoritățile publice, precum și celelalte persoane juridice de drept public, au putut plăti tranșa/tranșele aferente celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.
Plata sumelor s-a eşalonat în patru tranșe egale după cum urmează:

·       Prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015

·       A treia tranșă începând cu 1 iunie 2015

·       A patra tranșă începând cu 1 februarie 2016.

             Sumele plătite se actualizează cu indicele prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică.

Potrivit Legii bugetului pentru 2015, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale – a fost prevăzută o sumă globală pentru plata titlurilor executorii din care, prin Hotărâri ale Guvernului, se pot aloca instituțiilor fonduri suplimentare pentru plata acestor obligații.