luni, 31 iulie 2017

ALARMA !


SPRE STIINTA, ANALIZA SI ATITUDINE!

News Alert! Conținutul proiectului ordonanței de urgență inițiat de guvern, desființează efectiv pensiile militare de stat!

Conținutul integral al proiectului ordonanței de urgență, poate fi studiat aiciÎn ceea ce îi privește pe militari, cea mai grea lovitură este aceea că odată pensionați, pensiile militarilor devenind  "înghețate pe viață"! Fasciștiiinițiatori ai proiectului eliminând nu doar posibilitatea de indexare a pensiilor militarilor concomitent cu creșterea salariului mediu brut, ci și actualizarea pensiilor militare în funcție de majorările soldelor militarilor în activitate! Element care înseamnă de fapt, desființarea pensiilor militare de stat! Atenție! Inflația a fost negativă anul trecut, prin urmare nu au existat în România indexări de pensii din cauza ratei inflației - și aceasta va fi trendul și în anii următori, indexările operate atât la civili, cât și și la militari, fiind urmarea exclusivă a creșterii salariului mediu brut pe economie! Numai că fasciștii au eliminat pentru militari, acest al 2-lea element de indexare!

 
ART. VII Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 556 din 27 iulie 2015 se modifică după cum urmează

ART. 28 se modifică și va avea următorul cuprins: “(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz /salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c). 

Alin. (3) se abrogă și următoarele alineate se renumerotează: "(3) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară, la alegere, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune. 

(5) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării. 

(6) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată. 

(7) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş. 

(8) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 12 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor lunare de funcție, de gradație și solda de comandă, după caz/salariilor de funcție, de gradul profesional deținut, de gradație si salariul de comandă, după caz, din 12 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate ai titularului/susţinătorului în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special. 

Alineatul (1) și alin.(2) al art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Art. 29 - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel: 

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28; 

b) se abrogă 

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime. 

ART. 30 se abrogă 

ART. 59 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.59 alin. (1) - Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.” 

Alineatele (2), (3), (4), (5), (6), (7) se abrogă 

ART. 60 se abrogă.