sâmbătă, 10 august 2013

GENERALUL MANDU PETRISOR, CONTINUA LUPTA .                                                 <<...esenta vietii este vointa de a fi tare...>>
                                                                               -Nietzsche-

Spre informare ,

A plecat..., dar..., NU A PLECAT din SCMD!
Un camarad si om de exceptie, un adevarat profesionist, un intelectual desavarsit cu o cariera pe masura !
Asa il pot defini pe domnul general,Profesor doctor universitar Petrisor Mandu, un om de mare caracter,onoare si demnitate.Nu vreau sa comentez in nici-un fel, retragerea APARENTA a domniei sale, din Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate. Pentru cei interesati, accesati : petrisormandu.wordpress.com si cititi . Ceea ce este foarte important este, ca  impreuna cu TOTI membrii SCMD -activi , CONTINUA  LUPTA, pentru dreptate si adevar, pentru repunerea Institutiei Militare in drepturile ei firesti - constitutionale si legale-, apararea sacralitatii drepturilor cadrelor militare si nu numai, garantate de Constitutia Romaniei si legile Uniunii Europene.
Si pentru ca ''reprezentantii " Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.,s-au grabit foarte tare sa trimita '' beneficiarilor '' ( ...alooo?!!! domnule ministru al Apararii si ceilalti?!!!  Beneficiari, sunteti dumneavoastra domnilor!
NOI suntem MILITARI ! Terminati odata cu terminologii de rasu/plansu, ca dezonorati institutia!...) asa zisele Notificari ( dar Raspunsul la Contestatii...NU!, ) prin care se solicita pozitia noastra fata de Contestatiile formulate si trimise spre solutionare Caselor de Pensii Sectoriale, cu ingaduinta domnului general Petrisor Mandu, public mai jos, urmatoarea varianta de RASPUNS :

Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul General mr.(r). prof.univ.dr. Petrişor Mandu, domiciliat în Braşov, ……………….cod poştal …………. posesor al actului de identitate seria BV, nr……. eliberat de SPCLEP Braşov  la data de…….., CNP…………., telefon  ……….., cu dosar pensie nr…………., ca răspuns la comunicarea dumneavoastră nr……… din………., fac urmatoarele prcizări:
    
1. Promulgarea şi intrarea în vigoare a Legii nr.241 din 19.07.2013, este parţial reparatorie şi nu modifică atitudinea mea faţă  de modul în care am fost tratat de Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. În fapt, în perioada 29.12.2011 şi până la 31.01.2013, am primit un număr de 12 (douăsprezece decizii de pensionare dintre care, 5 de revizuire şi 7 de recalculare), contestate de subsemnatul, prin 5 contestaţii. Deşi prima contestaţie a subsemnatului aţi primit-o la 10.01.2012, iar ultima la 25.02.2013, în acest interval de timp (13 luni, 390 de zile) ,la niciuna, nu am primit nicio Hotărâre a Comisiei de Contestaţii. În consecinţă, mi s-a respins acţiunea în instanţă având ca obiect „anularea deciziei de revizuire” emisă în baza OUG nr.1 din 2011, ca fiind prematur formulată. Prin atitudinea dumneavoastră de nerespectare a prevederilor legale de emitere a hotărârii, mi s-a obstrucţionat dreptul la apărare;
   
  2. Retragerea contestaţiilor ar semnifica o acceptare,  de către  subsemnatul, a gravelor erori produse de Casa Sectorială de Pensii a M.Ap.N. cu ocazia emiterii acestor Decizii de revizuire şi recalculare succesive şi abuzive. Vă semnalez din nou, că Decizia  de recalculare nr.6 din 24.01.2013, primită de subsemnatul, nu este semnată şi ştampilată de Directorul Casei de Pensii Sectoriale.
    
  3. Apreciez, că este suficientă Respectarea, de către M.Ap.N., a prevederilor Legii nr.241 din 19.07.2013,  pentru eficientizarea şi urgentarea demersurilor administrative şi juridice în scopul repunerii subsemnatului în drepturile ce mi se cuvin.  În consecinţă, menţin subzistenţa acelor argumente din contestaţiile nr. R …./11.01.2012, nr.R …./16.02.2012, R…./04.04.2012, R …./10.05.2012 şi R  …./29.02.2013, care răspund nevoilor subsemnatului în conformitate cu statutul pe care-l am, prevederile legislaţiei interne şi în conformitate cu prevederile legislaţiei celorlalte state membre NATO.
Semnătura …………………                                    Data 14.08.2013
                                                       
 
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN 
CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

HONOR ET PATRIA, VAE VICTIS!
Vicepresedinte al CD/ Coordonator
Presedintele Filialei Pitesti
Colonel ,Victor Popescu