duminică, 21 ianuarie 2018

INFORMARE

In ziua de 18.01 2018, a avut loc Sedinta BOp al Filialei Pitesti cu participarea majoritatii membrilor de sindicat ai FILIALEI 1 Pitesti ;
Au fost analizate aspectele principale vizand apararea drepturilor rezervistilor militari, promovate de conducerea SCMD , de la CNR 2017 si pana in prezent.
Concluzia generala desprinsa este Lipsa UNITATII de Actiune a Comandamentului SCMD, in scopul polarizarii si atragerii de noi resurse, in Lupta Comuna de Aparare a Drepturilor Rezervistilor, coroborata cu incapacitatea organizatorica si initiativa, de a fi PORT.DRAPELUL national de comunicare / informare, in relatia permanenta, cu reprezentantii de decizie ai Armatei in primul rand!
Ceea ce este foarte grav, este incapatanarea de NEasociere a SCMD cu alte structuri asociative din SNAOP, atitudine care nu numai ca prejudiciaza si vulnerabilizeaza capacitatea noastra de actiune, dar, creeaza mari probleme de marginalizare a SCMD si in final va determina scoaterea acestuia din sistemul cunoscut.
Membri de sindicat marcati si alertati de acest derapaj, AU VOTAT IN UNANIMITATE urmatoarele:
1. Dezbaterea acestei situatii, cu toate BOp.din Filialele Muntenia Sud. pana cel mai tarziu la 10.02 2018 si adoptarea unei HOTARARI,
2. Delimitarea Filialei 1 Pitesti de actiunile singulare ale SCMD si ASOCIEREA EFECTIVA cu celalalte Asociatii, Ligi, Culte, etc...ale cadrelor militare in rezerva/retragere, TOTI avand acelasi obiectiv: APARAREA DREPTURILOR REZERVISTILOR MILITARI !

Redau mai jos Textul Memorandumului primit de la semnatarii Structurilor Asociative ale Rezervistilor Militari, adresat Parlamentului Romaniei:


DE ACORD
MINISTRUL APARARII NATIONALE
MIHAI-VIOREL FIFOR

MEMORANDUM

CĂTRE: Presedintele Comisiei pentru muncă si protectie socială din Camera
Deputatilor, Domnul deputat ADRIAN SOLOMON
DE LA : Presedintii structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă si în
retragere din domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale
TEMA: Solicitare amendare a Proiectului Legii de aprobare a
OUG nr.59/2017 privind modificarea si completarea unor a acte
normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin eliminarea art. VII

Stimate Domnule Presedinte
La solicitarea liderului Grupului parlamentar PSD, în data de 20.12.2017 Proiectul de lege, cu numărul Plx. 310/2017, pentru aprobarea OUG nr. 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a fost retrimis din Plenul Camerei la Comisia pentru munca si protectie sociala, pentru reanalizare si întocmirea unui raport suplimentar.
In numele celor peste 150.000 de cadre militare in rezerva si retragere, pensionar militari, pe care-i reprezentam,va adresam respectuoasa rugăminte ca in cadrul reanalizarii Proiectului de lege care se va desfăsura in Comisie, sa procedati la amendarea acestuia, prin eliminarea din continutul OUG nr. 59/2017 in forma adoptata de către Guvern, a art. VII.
Solicitarea membrilor structurilor noastre asociative este determinata de următoarele considerente de ordin constitutional, legal si moral:
1. Impactul profund negativ pe care îl are OUG nr. 59/2017 in forma adoptata de către Guvern asupra pensiilor cadrelor militare în rezervă si in retragere, impact care se înscrie în sirul loviturilor umilitoare, nedrepte si inexplicabile date, incepând cu anul 2010, dreptului binemeritat la pensie al militarilor, precum si demnitătii si onoarei acestei categorii socioprofesionale.
Impactul profund negativ al prevederilor OUG nr. 59/2017 asupra pensiilor militare survine la scurt timp după urmările dezastruoase ale procesului, desfăsurat in anii 2016-2017, de recalculare a acestor pensii, proces care a avut ca rezultat: pe de o parte, scăderea, fata de calculul anterior bazat pe contributivitate, a cuantumului a 68% dintre pensii, cu procente ce ajung pană la 60% iar, pe de altă parte, discriminarea majora intre militarii care au acelasi grad, au îndeplinit aceiasi functie si au aceeasi vechime in serviciu, prin faptul ca, intre cuantumurile pensiilor acestora, au rezultat mari diferente, care prezentate in raporturi, in unele situatii depasesc 3/1.
2. Incalcărea principiilor predictibilitătii, stabilitatii si sperantei legitime in actul de legiferare.
Aceste principii, fundamentate in teoria dreptului si reflectate pe deplin in Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, vizeaza stabilitatea si durabilitatea raporturilor juridice si bineînteles seriozitatea organelor legislative ale statului in acest sens.
3. Incălcarea principului dreptului câstigat si al neretroactivitătii legii.
Actualizarea pensiei militare de stat raportata la soldele militarilor activi este un drept câstigat, drept ce a operat dintotdeauna in legislatia privind pensiile militare de stat, privarea de acest drept patrimonial este un act neconstitutional.
Acest drept tine de esenta pensiei militare de stat, pensie cuvenita militarului in rezerva sau in retragere cu obligatii militare pentru toata viata.
In acelasi timp, pactele si tratatele internationale privind drepturile omului si libertatile fundamentale la care România este parte, jurisprudenta CEDO, Constitutia Romaniei art. 15 alin. (2) precum si pronuntările constante ale Curtii Constitutionale a Romaniei stipulează cu claritate faptul ca o lege ulterioara nu poate aduce atingere dreptului născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca noua lege sa fie aplicata retroactiv.
Spre exemplu, in art. 30 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului se stipulează faptul ca „Drepturile si libertatile câstigate nu pot fi desfiintate” iar prin Decizia nr. 4612/2002 , CCR a retinut, analizand constitutionalitatea ordonantei ce prevedea suspendarea Legii nr 164/2001 privind pensiile militare de stat, că: „desi prin noua lege se reglementează un nou mod de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat se poate aplica doar pensiilor stabilite după data intrării in vigoare a legii.”
4. Nerespectarea cerintelor care tin de statutul României de tară membră NATO si UE, cerinte stipulate în Tratatele de aderare.
Legislatia privind pensiile militarilor se incadrează in Pilonul al doilea privind schemele ocupationale, guvernate de Directiva Europeană 86/378/EEC modificata prin Directiva 97/96EEC, recunoscută si acceptată de către România in cadrul Reuniunii bilaterale de la Bruxelles din ianuarie 2007.
In acest temei pensiile militarilor din tarile membre se actualizează: - imediat după majorarea soldelor militarilor activi; - periodic in raport cu rata inflatiei.
5. Crearea unui caz clar de discriminare in relatia cu situatia magistratilor.
Este încălcat art.6 Protocol 1 la Conventia pentru Drepturile Omului si se contravine Deciziei nr 20/02.02.2000 a CCR, decizie prin care se impune, in privinta pensiei de serviciu, un tratament identic pentru militari si magistrati.
„Pentru ambele categorii socioprofesionale, se arata in Decizie, pensia de serviciu nu reprezintă un privilegiu ci o compensatie partială a inconvenientelor rezultate din rigoarea statutelor profesionale si din riscurile pe care le implica exercitarea acestor profesii”…”nu se poate identifica o ratiune suficienta care sa justifice aplicarea unui tratament diferit magistratilor fata de militari.”
6. Adoptarea OUG nr. 59/2017 s-a făcut fără a se tine cont de:
a. Atentionările din Avizul Consiliului Legislativ cu privire la:
- nerespectarea prevederilor art.115 alin. (4) din Constitutia Romaniei referitoare la nemotivarea urgentei, fapt ce reprezintă motiv de neconstitutionalitate.
- neînsotirea proiectului de ordonantă de avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul si de adresele de avizare ale ministerelor si altor structuri implicate.
b. Avizul nefavorabil al Consiliului Economic si Social, motivat prin faptul că:
- proiectul de act normativ instituie discriminare;
- nu se justifica urgenta;
- nu exista un studiu de impact in conformitate cu prevederile art.15 din Legea responsabilitătii bugetar-fiscale nr. 69/2010 si ale art. 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa;
- nu se respecta principiile si normele din legislatia muncii (internă si internatională) referitoare la diferenta dintre indexarea cu rata inflatiei si actualizarea pensiei in plata; in Avizul CES se subliniază faptul ca actualizarea pensiei este un drept care are menirea de a preveni discriminările dintre generatiile de pensionari care au lucrat in aceleasi conditii de muncă, apartinând aceleiasi categorii socioprofesionale.
7. Actualizarea are si rolul important de a înlătura si preveni pe viitor discriminările intre generatiile de militari care detin acelasi grad, au indeplinit aceeasi functie si au aceeasi vechime in serviciu, discriminări care, după cum am arătat, in prezent sunt deja foarte mari.

CU DEOSEBIT RESPECT SI INALTA CONSIDERATIE,
SEMNEAZA:
General (r) Marin Badea DRAGNEA General-locotenent (r)Nicolae BAHNAREANU
Presedintele ANVR Presedinte al ANCMRR ,,Al.Ioan CUZA”
General de brigada (r) Nicolae Gropan General-locotenent(r) Dr.Virgil BALACEANU
Presedinte Federatia Militarilor din Romania Presedinte al AORR
General (r) Ioan HURDUBAIE Colonel (r) Filip TEODORESCU
Presedinte al ANCMRR- MAI Presedinte al ACMRR din SRI
General de brigada (r) Petru NEGHIU General-maior (r) ing. Eugeniu MUSAT
Presedinte al ACMRR din SIE Presedinte al ACMRR din STS
General de brigada (r) Vasile Filip ROTARU Colonel (r) Marian TUDOR
Presedinte al ACMRR- SPP Presedinte al ROMIL
General maior(r) Colonel (r) Dan Nicolae STERIAN
Mircea Constantin TĂNĂSESCU Presedintele Asociatiei pensionarilor din ANP
ACMRR din DGIPI
General de brigada (r) Dan NICULESCU Plt.adj.sef (r) Marius APOSTOL Presedinte al ADMRR Presedinte al AMVVD
General maior (r) Cristian GHEORGHIU Colonel(r) Marian GARGAZ
Presedinte al ACCHMRR ,,Costin D. Nenitescu” Presedinte al AOGRR„Constantin Harjeu”


Si-au dat acordul:
ACMRRTIRE
Clubul Amiralilor
Liga Navala
Liga Ofiterilor de Marina
Liga Maistrilor Militari de Marina
Liga Aeriana Romana
Asociatia Aviatorilor Militari
Asociatia Cercetasilor Militari in Rezerva si Retragere
Asociatia ,,Zarand” a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere Vanatori de Munte
Asociatia Cadrelor Militare Femei in Rezerva si Retragere Sublocotenent ,, Ecaterina Teodoroiu”

PRESEDINTELE FILIALEI ! PITESTI
Colonel Victor POPESCU
  • (r) Dan Nicolae STERIAN
    Mircea Constantin TĂNĂSESCU Presedintele Asociatiei pensionarilor din ANP
    ACMRR din DGIPI 5