joi, 1 martie 2012

Rugam sa va conformati !

Dosare

Informaţii detaliate despre dosarNumãr unic dosar:
2099/109/2011

Înregistrat în data de:
12.04.2011

Obiect dosar:
contestaţie decizie de pensionare

Materia juridicã:
Asigurări sociale

Stadiu procesual:
Fond

Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA : Contestator
MINISTERUL APARARII NATIONALE : Intimat
CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE : Intimat


CĂI DE ATAC:


Tip acţiune
Data declarare
Cine declara
Pagina 1
TERMENE DE JUDECATÃ:


Detalii
24/11/2011
Amână cauza
Solutie: Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2011 la completul C2AS Fond, în vederea discutării excepţiei de litispendenţă. Părţile au termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Noiembrie 2011 la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.
08/12/2011
Amână cauza
Solutie: Introducerea în cauza în calitate de intimat a CASEI DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Se citeaza CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Proroga discutarea exceptiilor de conexitate . Amana judecarea cauzei la 19.01.2012 pentru cand se va cita intimata CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE , contestatorul SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES si intimatul MINISTERUL APARARII NATIONALE avand termen in cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei.
19/01/2012
Amână cauza
Solutie: Ia act de precizarea apărătorului contestatorului care arata ca obiectul dedus judecatii este acela de anulare a deciziei de pensionare emisă în baza Legii 119/2010 si menţinerea în plata a deciziei de pensionare anterioară privind calculul pensiei de serviciu, stabilita în temeiul Legii 164/2001, precum şi anularea hotărârii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor din cadrul M.Ap.N. Pune în vedere reprezentantului intimatilor sa facă dovada calităţii de reprezentant a ambilor intimaţi. Disjunge contestaţiile pentru contestatorii care s-au regăsit şi în dosarul iniţial nr. 1124/109/2011, formându-se câte un dosar individual. Încuviinţează solicitarea reprezentantului intimaţilor şi reuneşte dosarele individuale ale fiecărui contestator sub numărul mai mic de dosar. Trimiterea dosarului nr. 2099/109/2011 (în care au rămas contestatorii BARBU FLORIAN, ENACHE GHEORGHE, MIHAI LAURENTIU VIOREL, CALUGARU ION, CRACIUN MARIN-PAUN, ZAHARIA MARIAN ADRIAN, DRAGOI VASILE, MIHALACHE ION, CRISTEA GHEORGHE, ANDREESCU NICOLAE, MATANIE AUREL, DIMCEA NICOLAE, INESCU IOAN, TOMA EUGENIA, CRINU PETRE, DUMITRU FLORIAN, RADULESCU VALERIU OCTAVIAN, DOBRESCU VALERIU, IOSIF VASILE, CALOTA STANICA, DINU MIHAIL DANIEL, MIHAI LAURENTIU VIOREL, BOTEANU DRAGOS, CONSTANTINESCU RAZVAN DUMITRU, SMARAND LEONARD, LUPU MARIAN, BADEA VASILE, MARIN LUCIA, DIACONESCU DUMITRU, IONICA GHEORGHE şi CRISTEA GHEORGHE) completului iniţial învestit, respectiv C2A-AS-FOND. Amana judecarea cauzei la 23.02.2012 pentru cand partile au termen în cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.01.2012, la Tribunalul Argeş, Secţia – pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

23/02/2012
Amână cauza
Solutie: Ia act de denumirea actuală a sindicatului, respectiv: SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE şi dispune conceptarea acestuia cu această denumire. Dispune îndreptarea erorii materiale cu privire la numele reclamanţilor Ionescu Ioan şi Cîrstea Gheorghe, în sensul că numele corect al acestora este Ionescu Ioan şi Cîrstea Gheorghe şi nu Inescu Ioan şi Cristea Gheorghe, cum din eroare s-a dactilografiat. Ia act de precizarea la acţiune formulată verbal în şedinţă publică, pentru contestatorii Barbu Florian, Crăciun Marin Păun, Zaharia Marian Adrian, Cristea Gheorghe, Ionescu Ioan, Crinu Petre, Radulescu Valeriu Octavian, Dinu Mihail Daniel, Boteanu Dragoş, Constantinescu Razvan Dumitru, Smarand Leonard, Badea Vasile, Diaconescu Dumitru, Ionica Gheorghe, Cîrstea Gheorghe şi pentru contestatorul Mătanie Gh. Aurel. Pune în vederea apărătorului contestatorilor să formuleze în scris precizarea la acţiune pentru reclamanţii care nu au fost prezenti personal la acest termen de judecată. Încuviinţează pentru contestatori proba cu înscrisuri. Amână judecarea cauzei la data de 08.03.2012, termen pentru care vor fi citaţi intimaţii prin fax. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Februarie 2012 la Tribunalul Argeş, Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.
08/03/2012

Solutie:
Pagina 1
Ultima actualizare: 01.03.2012Tribunalul AARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar


Numãr unic dosar:
2100/109/2011
Înregistrat în data de:
12.04.2011
Obiect dosar:
contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã:
Asigurări sociale
Stadiu procesual:
Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA : Contestator
MINISTERUL APARARII NATIONALE : Intimat
CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE : Intimat

CĂI DE ATAC:

Tip acţiune
Data declarare
Cine declara
Pagina 1


TERMENE DE JUDECATÃ:

Detalii
30/11/2011
Amână cauza
Solutie: Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2011, la Complet C 2 AS Fond, în vederea discutării conexării cauzei de faţă la dosarul nr.1124/109/2011. Contestatorul are termen în cunoştinţă. Se citează intimatul. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 noiembrie 2011, la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă, complet specializat pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.
08/12/2011
Amână cauza
Solutie: Introducerea în cauza în calitate de intimat a CASEI DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Se citeaza CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE. Proroga discutarea exceptiilor de conexitate . Amana judecarea cauzei la 19.01.2012 pentru cand se va cita intimata CASA DE PENSII SECTORIALA A MINISTERULUI APARARII NATIONALE , contestatorul SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA IN RETRAGERE - FILIALA ARGES si intimatul MINISTERUL APARARII NATIONALE avand termen in cunostinta. Cu recurs odata cu fondul cauzei.
19/01/2012
Amână cauza
Solutie:
22/02/2012
Amână cauza

Solutie: Încuviinţează, proba cu înscrisuri, solicitată de contestatori prin apărător şi constată că acestea sunt depuse la dosar, precum şi proba cu înscrisuri în ceea ce-l privesc pe contestatorul Duţu Mihai. Pune în vedere apărătorului contestatorilor să depună la dosar toate înscrisurile în ceea ce-l privesc pe contestatorul Duţu Mihai. Încuviinţează şi pentru intimaţi proba cu înscrisuri. Amână judecarea cauzei la data de 14.03.2012, pentru administrarea probei cu înscrisuri. Părţile au termen în cunoştinţă. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22 februarie 2012, la Tribunalul Argeş-Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.
14/03/2012

Solutie:
Pagina 1


Dosare

Informaţii detaliate despre dosar


Numãr unic dosar:
2199/109/2011
Înregistrat în data de:
19.04.2011
Obiect dosar:
contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã:
Asigurări sociale
Stadiu procesual:
Fond
Părţi:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA : Contestator
CASA DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE : Intimat
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ANTONIU GIGI FLORIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU BAZAVAN ALEXANDRU : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU PRIPICI STEFAN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU PREDA POLIXENIA : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ATANASIU MARIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ENE CONSTANTIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU POAJGA CONSTANTIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU STOICA ILIE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU PANA MARIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU IONITA CORNELIA : Contestator
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APARARII NATIONALE : Intimat

CĂI DE ATAC:

Tip acţiune
Data declarare
Cine declara
Pagina 1


TERMENE DE JUDECATÃ:

Detalii
07/12/2011
Amână cauza
Solutie: Constată completul de judecată competent să soluţioneze prezenta cauză. Dispune conceptarea şi citarea în cauză, în calitate de interevenient în nume propriu, conform art.58 C.pr.civ., a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale. Amână judecarea cauzei la 16 ianuarie 2012, pentru când citează intimatele cu copia precizării la acţiune şi prin fax. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Decembrie 2011, la Tribunalul Argeş – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.
16/01/2012
Amână cauza
Solutie: Constată completul de judecată nelegal constituit să soluţioneze prezenta cauză. Dispune conceptarea şi citarea în cauză, în calitate de intimată, conform art.58 C.pr.civ., a Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale. Amână judecarea cauzei la 12 martie 2012, pentru când citează intimatele cu copia cererii de chemare în judecată, prin fax. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2012, la Tribunalul Argeş – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.
12/03/2012

Solutie:
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU OLTEANU MIHAITA : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU VLADU ION : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU PISCU R. ION : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU BOLOCAN ION : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU BUCULESCU CORNELIA : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ENACHE NICOLAE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU DUMITRU MIHAI : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU TANASE GHEORGHE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU BURSUC GHEORGHE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ENE ION : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU VOICULESCU DUMITRU : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU BRATU MARIN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU DRAGOI VASILE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ZAHARIA VASILE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU STANA ION : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ENCUTU GHE. AURELIAN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU ENCUTU M. GHEORGHE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU LITA P. GHEORGHE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU LICA FLORINEL IULIAN : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU MARCU ILIE : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU STEFANESCU MIHAI : Contestator
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE IN REZERVA SI IN RETRAGERE - FILIALA ARGES - LA C.A. TRANCA LIVIA - PENTRU LITA N. ANETA : Contestator
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR : Intimat
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR : Intimat

Numãr unic dosar:
TERMENE DE JUDECATÃ:

Înregistrat în data de:
Detalii
08/12/2011
Amână cauza
Solutie: Îndreaptă eroarea materială strecurată în conceptă, în sensul că pârât în cauză este Ministerul Administraţiei şi Internelor. Ia act de precizarea la acţiune formulată de apărătorul reclamanţilor şi dispune conceptarea în cauză în calitate de pârâtă şi a Casei de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor. Amână judecarea cauzei la data de 09.02.2012 Se citează pârâţii. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Decembrie 2011 la Tribunalul Argeş, Secţia Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.
09/02/2012
Amână cauza
Solutie:
22/03/2012

Solutie:


Obiect dosar:
contestaţie decizie de pensionare

Materia juridicã:
Asigurări sociale

Stadiu procesual:
Fond