vineri, 5 februarie 2016

ASTFEL A NATIONALIZAT GUVERNUL CDR, FONDUL PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA !

Traian Decebal Remes, ministru de finante in guv Radu Vasile

 ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 31 din  5 noiembrie 1998
privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 419 din  5 noiembrie 1998


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Incepand cu luna noiembrie 1998 se aproba, in domeniul organizarii si finantarii asigurarilor sociale, urmatoarele masuri:
    a) indicatorii bugetului Fondului pentru pensia suplimentara din sistemul asigurarilor sociale de stat si indicatorii bugetului Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, aprobati pentru anul 1998, se cuprind, atat la venituri cat si la cheltuieli, in bugetul asigurarilor sociale de stat;
    b) indicatorii bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentara gestionate de institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, aprobati pentru anul 1998, se cuprind, atat la venituri cat si la cheltuieli, in bugetul de stat.
    Art. 2
    (1) Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat sunt formate din contributiile datorate, potrivit reglementarilor legale in vigoare, asigurarilor sociale de stat, Fondului pentru pensia suplimentara gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si din subventii de la bugetul de stat.
    (2) Veniturile bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentara gestionate de institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, stabilite potrivit reglementarilor in vigoare, se fac venituri la bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat sunt destinate achitarii tuturor obligatiilor care, potrivit dispozitiilor legale, se suportau din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetul Fondului pentru pensia suplimentara gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si din bugetul Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
    (2) Cheltuielile care, potrivit dispozitiilor legale, se suportau din bugetele fondurilor pentru pensia suplimentara gestionate de institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale se suporta de la bugetul de stat.
    Art. 4
    (1) Reglementarile legale privind stabilirea drepturilor de pensie, precum si masurile de protectie sociala acordate in raport cu pensia de baza si cele privind corectia lunara a pensiilor nu se modifica.
    (2) Incepand cu luna noiembrie 1998, pensiile suplimentare existente in plata, precum si cele care vor fi stabilite potrivit dispozitiilor legale se includ in drepturile privind pensia de baza.
    Art. 5
    Incepand cu data de 1 ianuarie 1999, contributia individuala pentru pensia suplimentara, atat in cazul asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de stat, cat si al celor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, este de 5% .
    Art. 6
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care gestioneaza bugetele fondurilor pentru pensia suplimentara, modificarile care se impun asupra bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului de stat.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes