sâmbătă, 21 aprilie 2012

IN ATENTIA CELOR INTERESATIBoghicevici: Nu există temei legal pentru a restitui CAS-ul la pensii


Claudia Boghicevici, ministrul Muncii,  a afirmat, vineri, că  pensiile sub 740 de lei nu sunt afectate de reţinerea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, iar pentru cererile de restituire retroactivă a sumele plătite pentru CAS nu există nici un temei legal, prevederile aplicându-se doar pentru viitor.

Boghicevici: Nu există  temei legal pentru a restitui CAS-ul la pensii

Decizia Curţii Constituţionale noi o respectăm şi o aplicăm. Pentru luna mai rămân în vigoare normele codului fiscal actual, iar în 45 de zile legile fiscale vor fi puse în concordanţă cu decizia Curţii. În ceea ce priveşte solicitările pentru restituirea sumelor încasate până acum din contribuţia de sănătate pot să spun un singur lucru, Curtea Constituţională a precizat foarte clar că drepturile sunt calculate şi se aprobă de acum încolo. Nu există un temei legal pentru a restitui sumele încasate până acum”, a declarat Claudia Boghicevici.
“Ce se întâmplă la Argeş este un caz aparte. Curtea de Apel a soluţionat favorabil cererile pensionarilor faţă de alte zone ale ţării unde instanţele au respins cererile”, a precizat şi Doina Pârcălabu, directorul Casei de Pensii.CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ
CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE
Ultima actualizare: Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 25 ianuarie 2012
Art. 117 Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:
a) cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă;
b) cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală;
c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;
g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170;
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.
(3) Diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei (RON) vor rămâne în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita menţionată.
(4) Prin excepţie de la alin. (3), diferenţele mai mici de 5 lei (RON) se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului.
(5) În cazul restituirii sumelor în valută confiscate, aceasta se realizează conform legii, în lei la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune restituirea.
(6) Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la alin. (1), (2) şi (2^1), se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod.
(7) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligaţiile fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit.
 (8) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, diferenţa rezultată restituindu-se debitorului.
(9) Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobânzilor prevăzute la art. 124, se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.Comunicatul nr. 15 din 06.04.2012


I. CU PRIVIRE LA DECIZIILE CURTII CONSTITUTIONALE NR. 223 SI 224 DIN 13.03.2012
          Revenim asupra subiectului intrucat am intrat in posesia unor informatii recente. In Monitorul Oficial nr. 0256/18.04.2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale 223/13.03.2012  (prin care s-a precizat ca art 259, alin (2) din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, este constitutionala numai in masura in care contributia de 5,5%  se aplica la partea de pensie care depaseste suma de 740 lei si nu intregului cuantum al pensiei). Prin urmare, casele de pensii vor reconsidera modul de calcul al contributiei de 5,5% incepand cu luna mai a.c. Problema care se ridica insa se refera la faptul daca ceea ce s-a incasat in mod abuziv din 01.01. 2011 si pana in prezent se va restitui sau nu. Din informatiile pe care le-am avut saptamana trecuta de la casele de pensii sectoriale, rezulta faptul ca aceste sume se vor returna, fara vreo interventie din partea pensionarilor.
          Reprtezentanti ai Casei Nationale de Pensii Publice, prin aparitiile in mass media din zilele de 18 si 19.04.12, sprijindu-se pe precizarile Curtii Constitutionale, in sensul ca deciziile acesteia se aplica numai pentru viitor, au dat de inteles ca nu vor fi returnate sumele de bani incasate practic in mod neconstitutional.
          Departamentul Juridic, in sedinta din 19.04.a.c., a analizat  situatia si a stabilit redactarea unor scrisori catre casele de pensii sectoriale prin care se solicita informatii legate de modul in care se vor recupera sumele de bani incasate de la pensionari in mod abuziv in perioada 01.01.2011 – 01.05.2012. Scrisorile respective urmeaza sa fie propuse spre aprobare si semnare presedintelui SCMD.
           In situatia in care raspunsul caselor de pensii sectoriale va fi negativ, in sensul ca sumele respective de bani nu vor face obiectul unei restituiri, Departamentul Juridic va demara demersurile necesare pentru pregatirea unei actiuni in instanta de judecata.

PRESEDINTELE FILIALEI 1 PITESTI A SCMD ,
Colonel , Victor POPESCU