miercuri, 23 mai 2012

MESAJ PRELUAT DE LA FILIALA 1 BRASOV .SUNTEM ABSOLUT DE ACORD SI VOM SPRIJINI FARA NICI-O EZITARE TOATE ACTIUNILE DE APARARE A PRINCIPIILOR DEMOCRATIEI CONSTITUTIONALE SI IN PRIMUL RAND ,DREPTURILE CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE -MEMBRII AI SCMD .


STARE DE VIGILENŢĂ. CONTINUĂ SĂ BATĂ UN VÂNT PORTOCALIU

 


De peste doi ani, membri SCMD au acţionat pentru limitarea abuzurilor puterii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Acţiunile noastre au vizat patru tipuri de strategii: demersurile juridice în instanţele judecătoreşti; acţiunile stradale – mitingurile şi marşurile de protest; intervenţiile în mass –media; sprijinirea forţelor USL pentru găsirea unei soluţii politice.
Acţiunile juridice din  instanţe sunt blocate în „nodul gordian „ al contradicţiilor şi influenţelor politice mult prea complicate pentru o justiţie timorată, aservită politic,  în mare parte, şi depăşită la capitolul deontologie, „pe toate fronturile”. Imi amintesc, cu foarte mare dezamăgire, de invocarea unor principii cum ar fi, „dreptul la un proces echitabil, dreptul de proprietate, dreptul la nediscriminare, principiul neretroactivităţii legii şi al desfiinţării drepturilor câştigate, dreptului la muncă” toate spulberate de vântul portocaliu produs de „nemernicele căpuşe, venetice, pripăşite” şi tolerate de noi toţi. O parte dintre pensionarii militari suportă încă aceste abuzuri de „tăiere cu japca „a pensiilor militare deşi legiuitorul a prevăzut, chiar pentru perioadele de dificultăţi economice care  au necesitat reforme şi recalculări, „menţinerea în plată a pensiei mai mari”.Şi dinspre CEDO a început să bată „vântul portocaliu”. Decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012, în cauza Ionel Panfile (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 329/2009. CEDO a hotărât că în privinţa interdicţiei cumulului pensie, salariu la stat:„Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice”.
Curtea a reiterat faptul că prin Convenţie nu se garantează dreptul la muncă. Nici nu se garantează, aşa cum deja s-a menţionat mai sus, dreptul la o pensie sau un salariu într-un anumit cuantum. Curtea a reţinut şi că limitările introduse de legislaţia contestată nu trebuie să fie considerate drept o "privare de bunuri", aşa cum a susţinut reclamantul, ci mai degrabă ca o ingerinţă în dreptul acestuia la respectarea bunurilor sale, în sensul tezei I din primul paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie”.
„Din acest punct de vedere, Curtea a constatat că ingerinţa a fost prevăzută de lege, şi anume de dispoziţiile nou introduse prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional”.
Curtea reiterează faptul că discriminarea înseamnă a trata diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile. Cu toate acestea, nu orice diferenţă de tratament semnifică o încălcare a art. 14. Trebuie să se stabilească faptul că alte persoane sunt într-o situaţie similară sau în mod comparabil s-ar bucura de un tratament preferenţial şi că această distincţie este discriminatorie. În plus, art. 14 nu interzice unui stat membru, aplicarea unui tratament diferit unor grupuri, pentru a corecta "inegalităţile de fapt" dintre acestea, statul bucurându-se de o marjă de apreciere în evaluarea dacă şi în ce măsură există diferenţe în situaţii similare, pentru a justifica un tratament diferit. O marjă largă este, de obicei, permisă statului, în temeiul Convenţiei, în ceea ce priveşte măsurile generale ale strategiei economice sau sociale.
Prin prisma materialului probator din cauză, Curtea a reţinut că nu se desprinde nicio aparenţă de încălcare a acestor articole, astfel încât în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, şi această cerere a fost declarată drept vădit nefondată.
Din aceste considerente a trebuit să-mi refac cererea către CEDO şi să invoc alte motive decât cele asupra cărora, Curtea s-a pronunţat. Nu aştept cu nerăbdare acest răspuns de la Curte deoarece, sunt convins că  acolo, au prioritate drepturile statelor în detrimentul drepturilor  cetăţenilor. Personal , am trăit perioade în care se studia cu ardoare, Istoria PCR. Unora dintre colegii pensionari care au predat la clasă acest curs, le-au fost atribuite „ condiţiispeciale”. Acum se studiază ”scurta istorie a UE”, iar peste 4-5 ani actuala configuraţie a UE poate deveni o amintire. Statele vor încerca să iasă din încorsetarea unui euro prea speculativ. În jurul său vor fi speculate, în continuare, speranţele omului, politicile statelor, modul nostru de viaţă. Acum euro îşi joacă rolul de garant al politicilor sociale. Adună lei din buzunarele săracilor pentru a le returna de către stat sub formă de „creştere salarială”. Aşa da Hoţie! Doresc să vă reamintesc tuturor celor care l-aţi uitat pe cetăţeanul Boc Emil că este singurul responsabil pentru încălcarea drepturilor elementare ale cetăţenilor, sub protecţia unei camarile mult mai periculoase decât blamata camarilă comunistă. Acest om a creat discordia, ne-a aruncat în zeci de mii de procese, a blocat justiţia pentru a da răgaz impostorilor în mijlocul cărora s-a ascuns, alocându-le  o felie cât mai mare din tortul otrăvit al unui buget sărăcit. Am crezut că după un efort de o viaţă în slujba statului va fi şi o recunoaştere a acestuia. La plecare, în 2002, legea m-a asigurat că pensia mea se compune din două componente de funcţie şi de grad. Emil Boc, în 2009, mi-a suspendat pensia spunând că mi-a suspendat banii , dreptul nu. În peste 10 ani de muncă la o universitate de stat, am contribuit la formarea  a peste 10 generaţii de economişti. Statul m-a abandonat şi ca statut (purtând un grad onorific un an şi jumătate) şi ca pensie militară. În acest timp, acoliţii, trepăduşii, lingăii şi impostorii se îndoaie sub povara gradelor nemuncite şi neonorate prin fapte concrete.
 Acţiunile stradale, mitingurile şi marşurile de protest au avut o evoluţie descrescătoare, în concordanţă cu psihologia noastră românească nativă şi anume „ne aprindem repede dar nu durează prea mult”.  O mare parte dintre noi am invocat principii şi valori pentru care am pornit protestele fără să recunoaştem , dintr-o anumită  jenă, că de fapt, ne ardeau la buzunare. Ne-am mişcat magistral din octombrie 2010 până în 24 ianuarie 2011.  Dacă o ţineam în ritmul şi intensitatea respectivă, nicio forţă politică nu ar fi rezistat tentaţiei de  a corecta abuzul , în totalitatea sa. Unitatea noastră a început „să scârţâie” din motivele pe care le-am prezentat, de atâtea ori, iar acum suntem într-o stare de resemnare. Unii de mult bine, alţii de mult rău. Din când în când, conform teoriei gloatelor” placa revoltei sociale mai produce câte un mic cutremur. Suntem în etapa în care politica raţională a scos la înaintare social democraţia recunoscută drept lider al luptei împotriva exploatării. Europa începe să sufere această schimbare. „Bătrâna şi distinsa doamnă” Franţa a dat semnalul. Vor urma Germania, Italia, Spania. România  a devansat, prin desemnarea guvernului Ponta, puţin Franţa. Se pune problema dacă mai au vreo raţiune socială, în aceste condiţii , protestele? Atâta timp cât din toate părţile mai bate încă un „vânt portocaliu” mă tem că DA!
 Am să trec peste intervenţiile în mass- media şi am să mă cantonez în soluţia politică. Atât Legea nr.263/2010 adoptată prin hoţie cât şi OUG nr.1/2011 legiferată de CCR, nu pot fi modificate decât prin voinţă politică! Susţin acest lucru pe fondul „călcării în picioare de către Emil Boc a tuturor principiilor de drept”.
În data de 21.05.2012 (luni), Comisiile de apărare şi de muncă din Camera Deputaţilor, deşi aveau termen limită pentru discutare şi pronunţare au amânat, dezbaterile la proiectul de lege privind pensiile militarilor şi proiectul de lege referitor la posibilitatea revenirii la cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Aceste două iniţiative legislative au fost amânate  până la primirea unui punct de vedere din partea Guvernului în care să fie menţionate sursele bugetare. Reprezentantii guvernului s-au prezentat nepregatiti la sedinta comisiilor iar prin Ministerul de Finanţe, care şi-a prezentat primul punctul de vedere, a cerut o amânare de două săptămâni pentru a se relua discuţia pe fond. Gheorghe Gherghina fiind mandatat de viceprim-ministru şi ministru al Finanţelor, Florin Georgescu, să ceară această amânare, deoarece propunerea legislativă are impact bugetar. Impactul este estimat la 60 de milioane de lei pentru acest an, pentru că, propunerea legislativă cere că sumele să fie acordate acelor pensionari până la 31 decembrie 2012.
Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor a menţionat că în buget nu au aceste sume şi ca urmare a cerut amânarea pentru un punct de vedere al Guvernului.
Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor, Costică Canacheu (PD-L), a declarat că iniţiativa de recalculare a pensiilor militarilor, care a trecut tacit de Senat, va fi discutată în Comisie săptămâna viitoare (28. 05 – 01.06.2012), aşteptându-se un punct de vedere al Guvernului.
Mai mult, acesta a precizat că E un articol constituţional care prevede stabilirea sursei de finanţare pentru orice proiect de lege care are impact bugetar. Toate aceste sume trebuie explicitate, din ce zonă bugetară se face acest transfer. În cadrul acestui exerciţiu bugetar opinia mea e că nu sunt resurse”. Deputatul PDL a menţionat că “dacă se găsesc bani astfel să nu fie afectat sistemul de pensii”, nu are nici o obiecţie împotriva proiectelor de lege”.
“Acum, dacă Guvernul va găsi o soluţie favorabilă… Dacă se găsesc banii fără afectarea principiului legii şi ordonanţei, care au reglementat împreună sistemul de pensii votat de coaliţia majoritară de până acum trei săptămâni, evident că nu avem nicio obiecţie, mai ales din perspectiva opririi întoarcerii banilor de la cei care au primit în anul 2011 cuantumul mai mare al pensiei. Noi suntem pentru menţinerea acestui sistem şi, dacă sunt resurse financiare, să nu se reţină banii în plus pe care i-au primit în anul 2011 pensionarii din sistemul de apărare şi ordine publică”, a explicat Canacheu.
După cum se vede, „bate un vânt portocaliu şi dinspre Palatul Victoria în care s-au schimbat „chiriaşii”. V-am atenţionat de multă vreme că toată lumea a lăsat garda jos. Poate nu ar strica o foarte curajoasă mobilizare a celor grav afectaţi de abuzul portocaliu pentru ca în data de 10 iunie 2012, să ne regăsim cu toţii la un mare miting în piaţa Victoriei. Avem la dispoziţie ,pentru organizare , două săptămâni. Acolo îmi voi cere scuze şi colegilor din filialele capitalei pentru absenţa dumnealor de la mitingul de 1 mai. Poate aşa „îi vom trezi din amnezie”şi vor înţelege nepăsătorii noştri politicieni că nu trebuie să fie indicată o zonă bugetară de unde să aibă loc transferul financiar, pentru un furt din buzunarele pensionarilor. Trebuie numai să existe voinţa politică pentru a se curma acest furt din banii munciţi. Iar domnul Costică Canacheu să înţeleagă faptul că 15 milioane de euro reprezintă mult mai puţin decât hemoragia financiară pe care au produs-o dumnealor portocalii, prin evaziune, mafia legumelor, mafia din sănătate, mafia cerealelor precum şi alte tipuri de mafii sub oblăduirea cărora a funcţionat partidul domniei sale. Prin urmare, stimaţi camarazi resemnaţi, nu aşteptaţi să vă vină la uşă pensiile reîntregite ca cele din decembrie 2010, veniţi în întâmpinarea lor şi luaţi în calcul un mare miting de protest în ziua de 10 iunie 2012. Dacă nu se aprobă din diverse motive îl putem organiza cu o zi înainte, adică pe 09 iunie 2012. Poate aşa ne vor auzi toţi Canacheii, Bocii, Ungurenii, Sârbenii şi Bambucienii. Doar domniile lor, prin legi strâmbe au facilitat furtul, din buzunarele noastre!
Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
P. Mandu 

n.n : FILIALA 1 PITESTI SCMD ,isi insuseste prezentul mesaj, transmis public de Presedintele SCMD ,Filiala 1 Brasov -domnul general Petrisor MANDU ,si va sprijini fara nici-o rezerva toate,actiunile sindicale ,menite a inlatura definitiv si irevocabil ,orice bataie de vant dinspre orice palat -daca acest vant nu este favorabil unei schimbari de fond ,in bine ,a intregii societati .
Prea repede s-a uitat FURTUL pe legea pensiilor din Parlamentul Romaniei ,prea repede s-au  uitat ,decedatii ,cei in nevoie si cei care desi nu sunt in nevoie ,au o stare de sanatate precara .
In fine ,nu este timp acum de comentariile trecutului apropiat ,dar semnalam celor veniti la guvernare ,ca noi nu am lasat garda jos !
Reamintim USL ca prin Acordurile de Colaborare incheiate ,NUMAI NOI -cei din SCMD ,ne-am asumat RESPONSABILITATEA de ai sprijini  si am facut-o !
Credeam ca semnalul schimbarii este unul puternic si indreptat spre respectarea legii ,caci daca este ceva mai important de schimbat in Romania actuala, este schimbarea faradelegii ,cu aplicarea legii .
DA ! suntem de acord si VOM FI ACOLO ,IN PIATA VICTORIEI ,pe data de 10 iunie 2012 .

HONOR ET PATRIA ,VAE VICTIS !

Presedintele Filialei 1 Pitesti SCMD ,
Colonel , Victor POPESCU