sâmbătă, 19 mai 2012

UN OBIECTIV PRINCIPAL AL SCMD ,A FOST INDEPLINIT !


CASA DE AJUTOR RECIPROC
"SOLIDARITATEA SOCIALA"
BUCURESTI, ALEEA HAVANA NR. 14
SECTORUL 1

COMUNICAT nr. 1117.05.2012

AL PRESEDINTELUI CASEI DE AmTOR RECIPROC
"SOLIDARITATEA SOCIALA" A PENSIONARILOR DIN
SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA "SOLIDARITATEA SOCIALA".

In baza documentelor depuse la Dosarul nr. 514/299/2012, avand
ca obiect acordarea personalitatii juridice a Asociatiei CASA DE
AJUTOR  RECIPROC A PENSIONARILOR DIN SISTEMUL DE
APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
"SOLIDARITATEA SOCIALA", Judecatoria sectorului 1 Bucuresti a
acordat personalitate juridica asociatiei si a dispus inregistrarea acesteia
in Registrul Special aflat la grefa Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti.
Hotararea instantei este irevocabila si a fost comunicata Casei.
Ca urmare, va adresez rugamintea de a studia prevederile
statutului (de pe site-ul SCMD) si a transmite in regim de urgenta
propunerile dvs care sa fie avute in vedere de Comitetul Director al
casei la intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare
(ROF).
Mentionez ca pana la constituirea sistemului propriu de
transmitere a datelor si informatiilor se va folosi sistemul informational
al sindicatului prin Secretariatul General si Departamentul Economico
Financiar.
Anexa: Statutul CAR "SOLIDARITATEA SOCIALA".

PRESEDINTE ,
Gl.Mr.conf.univ.dr.
                   CONSTANTIN NASTASE