joi, 24 ianuarie 2013

ACEEASI PROCEDURA TREBUIE SI PENTRU PENSIONARII MILITARI ALE CAROR PENSII AU FOST ILEGAL DIMINUATE !

ATENTIE DOMNILOR DIN CNR / SCMD

Tribunalul Valcea restituie bugetarilor diminuarile salariale

Tribunalul Vâlcea a admis acțiunea formulată de reclamanți-bugetari prin care aceștia au cerut plata diferenței dintre salariile cuvenite potrivit contractului individual de muncă și salariile plătite efectiv, conform deciziei de diminuare a drepturilor salariale cu 25% conform  Legii 118/2010  privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Prin această decizie instanța a obligat angajatorul la plata diferențelor salariale cuvenite potrivit contractului individual de muncă al fiecărui reclamant dintre sumele încasate cu acest titlu și sumele stabilite prin respectivele contracte, aferente lunilor iulie, august și septembrie 2010 (suma aferentă reducerii cu 25% a salariilor), sume ce urmează a fi actualizate cu indicele inflației de la data scadenței și până la data plății efective.
În motivarea hotărârii instanța  apreciază că reducerea unilaterală a salariului brut cu 25%, în temeiul dispozițiilor art.1 din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, încalcă prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și pe cele ale art.1 alin.1 din Primul protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de România prin Legea nr.30/18 mai 1994, care privesc protecția proprietății.
De asemenea instanța a reținut că deciziile Curții Constituționale nr.872 și 874 din 2010, prin care s-a constatat constituționalitatea prevederilor Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar nu împiedică instanțele de judecată să facă aplicarea dispozițiilor art.20 din legea fundamentală  și să dea prioritate pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.
Hotărârea instanței este atacabilă cu recurs.
 Sursa: http://www.consult-avocat.ro/
Date publicarii: 13/11/2012