marți, 14 mai 2013


GRUPUL FILIALELOR SCM <<MUNTENIA SUD>>

LA MULȚI ANI  SPECIALIȘTILOR CBRN”
”90 DE ANI”
15 MAI 2013

Arma Apărare CBRN(Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) a apărut ca o reacție, la folosirea pe scară largă a agenților chimici, pe câmpurile de bătălie ale Primului Război Mondial. Astfel, în urmă cu 90 de ani, prin Decizia Ministerială nr. 297 din 08.05.1923, a luat fiinţă începând cu data de 15 mai 1923, în cadrul Ministerului de Război al României, un COMITET CONSULTATIV PENTRU CHESTIUNILE TEHNICE PRIVITOARE LA RĂZBOIUL CHIMIC, subordonat Direcţiei a XI-a Tehnice Superioare a Armatei, în scopul pregătirii armatei pe linia apărării contra gazelor. De atunci, ziua de 15 mai reprezintă o dată de referinţă şi un simbol pentru specialiştii CBRN din Armata României.
Începând cu această dată se poate aprecia că s-au pus bazele unei instruiri eficiente în domeniul pregătirii CBRN a Armatei, măsurile de protecție CBRN a forței, îmbunătățindu-se și perfecționându-se pe parcurs, iar personalul care a activat în această nobilă armă, generaţii de-a rândul, au contribuit la construirea unui proiect dificil si dur,cu multe greutati, dar plin de speranţe, atingand in final performanţa specifica acestui domeniu de  Apărare CBRN.
Cei 90 de ani de existenţă a acestui gen de armă în Armata României, sunt ani plini de sacrificii ai înaintașilor, care au plătit cu sânge în acțiunile de pe fronturile celui de-al Doilea Război Mondial, pe terenurile de instrucție, în misiuni și care au contribuit permanent la înălțarea și menținerea Apărării CBRN între ARMELE de ELITA ale Armatei Române.
Aceste sentimente legitime de mândrie, obligă la continuarea aspiraţiilor înaintașilor, prin găsirea de soluţii optime, problemelor prezentului şi preocupări asidue pentru un răspuns adecvat, provocărilor viitorului.
Odată cu admiterea României în Pactul Nord-Atlantic, armata noastră și implicit arma Apărare CBRN a suferit numeroase transformări conceptuale – denumirea de Protecție antichimică/chimie militară s-a schimbat în Apărare CBRN, prin Dispoziția SMG 51/2007 – și structurale, lucru determinat de amplificarea și diversificarea amenințărilor și riscurilor CBRN.
În prezent, structurile de Apărare CBRN, se află într-un amplu proces de transformare structurală şi înzestrare cu echipamente performante, care să permită o abordare novatoare a misiunilor de specialitate, devenite tot mai complexe, ca urmare a proliferării agenţilor chimici, biologici, radiologici, a armamentelor nucleare, precum şi diversificării ameninţărilor şi riscurilor CBRN, inclusiv a celor de natură asimetrică și teroristă.
Competenţa, profesionalismul şi pasiunea în procesul de instruire şi educare a luptătorului specializat, a structurilor de armă, au condus la executarea misiunilor de specialitate în mod oportun, creativ şi în concordanţă cu cerinţele standardelor Alianţei Nord-Atlantice.
Dăruirea, încrederea în forțele proprii, efortul susţinut al specialiștilor CBRN, în pregătire și acțiune, reprezintă elemente definitorii, în vederea îndeplinirii viitoarelor misiuni specifice Apărării CBRN într-o lume în continuă transformare şi modernizare. 
In acest context, in numele tuturor membrilor SCMD, va rog sa-mi permiteti sa adresez specialistilor CBRN din rezerva, retragere si activi, FELICITARI si LA MULTI ANI!

HONOR ET PATRIA, VAE VICTIS !

SECRETARUL  Filialei 1 Pitesti SCMD
Locotenent-colonel(r)
                                   Gheorghe MITRICĂ