vineri, 10 ianuarie 2014

DESTEPTAREA REZERVISTI AI ARMATEI ROMANE!!!!!!!Iata din ce cauza am fost trecuti la "contribuabili" si ni s-a luat statutul de militar in rezerva !

In baza acordurilor de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, din 15 aprilie 2008, Guvernul s-a obligat să asigure militarilor următoarele plafoane medii de soldă şi pensie brută, calculată lunar în euro:

Nr.crt. 

Gradul militar
Arme terestre      (euro)
UM speciale (Av,Ma,Tc,Aa) (euro)
Observaţii
1.     
Sld – MAC
1.750 – 2.450                  +25 – 45 %
 în fct. de vechime
1.750 – 2.450   +25 – 45 %                  în fct. de vechime

2.     
Sg. Maj. - Plt. Adj
2.450 – 3.450                  +22 – 38%                     în fct. de vechime
2.450 – 3.450   +22 – 38%                  în fct. de vechime

3.     
03 MM Cl IV- MM Principal
2.750 – 3.750                    +28 – 38%                        în fct. de vechime
2.750 – 3.750   +28 – 38%                     în fct. de vechime

4.     
Slt – Căpitan
3.650 – 4.950                   +24 – 48%                      în fct. de vechime
3.650 – 4.950   +24 – 48%                   în fct. de vechime

5.     
Mr – Col
5.050 – 7.750                  +24 – 48%                               în fct. de vechime
5.050 – 7.750   +24 – 48%                       în fct. de vechime

6.     
Gen1*- Gen 4*
7.550 – 11.750   +15 – 25%                      în fct. de vechime
7.550 – 11.750   +15 – 25%                    în fct. de vechime

7.     
PMC Gr. 1 – PMC Gr. 6
2.250 – 3.750                + 20 – 35%                  în fct. de vechime
2.250 – 3.750            + 20 – 35%                 în fct. de vechime

        La aceste valori se adaugă sporul de vechime, sporul de funcţie, sporul de risc în teatrele de operaţiuni, gradaţii, ordine, medalii, indemnizaţia de instalare, indemnizaţia de re-inserţie în economia civilă, norma de hrană de campanie, banii pentru uniformă şi furnituri, alocaţii pentru copii şi pentru soţiile fără serviciu, costuri cu chiria, transportul, comunicatiile, etc. Vechimea în serviciul militar activ, se stabileşte în funcţie de grade astfel:
-        corpul generalilor - max. 40 de ani,
-        ofiţeri superiori - max. 35 de ani,
-        ofiţeri inferiori – max. 30 de ani,
-        subofiţeri şi maiştri militari – 35 de ani,
-        soldaţi şi gradaţi – max. 25 de ani,
-        personal civil conform codului muncii.
Ministrul Apărării Naţionale poate acorda dispensă de la 1-5 ani, pentru depăşirea duratei de serviciu în cazuri motivate, pentru generali şi ofiţeri superiori, iar pentru celelalte categorii de cadre militare, comandanţii de mari unităţi sau unităţi independente, în funcţie de necesarul de încadrare pe stat. Aceleaşi plafoane de calcul se aplica şi militarilor concentraţi sau detaşaţi la alte instituţii publice din domeniul ordinii publice, siguranţei, protecţiei şi escortei demnitari, misiuni diplomatice, etc.
Pentru cadrele decedate în misiuni de lupta, familiilor li se acordă un ajutor egal cu 150 de solde lunare brute, pentru invalizi şi clasaţi inapt pace şi război, ca urmare a unor accidente sau răniri în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor de serviciu în slujba patriei, militarii primesc un ajutor egal cu 125 de solde lunare, la care se adaugă o pensie de invaliditate egala cu solda de grad şi funcţie a colegilor din activitate.
 Pensia de urmaş pentru văduve şi orfani este de 0,5 X ultima soldă ridicată de către de cuius.
Pensiile rezerviştilor se vor actualiza trimestrial şi vor fi egale cu solda de grad şi funcţie minus sporurile, care se plătesc militarilor din activitate, la care se adaugă un spor de ore suplimentare, efectuate pe timpul serviciului. Guvernul României, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Apărării Naţionale, vor lua toate măsurile organizatorice, pentru plata obligaţiilor de plată faţă de personalul din sistemul de apărare, şi pentru rezervişti, între 1-5 a lunii, pentru luna următoare. Plafonul cheltuielilor legate de plata soldelor, salariilor şi pensiilor militarilor activi şi în rezervă, se va asigura de ANAF, din Bugetul de Stat, şi va fi inclus în toate negocierile cu organismele financiare internaţionale. Plata se va face în moneda naţională, calculată conform ratei de schimb valutar a BNR, iar garanţii respectării obligaţiilor asumate de Romania, pe această linie cu NATO, este Preşedintele României PRIMUL MINISTRU şi Parlamentul. La soluţionarea unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie, Ministrul de Justiţie va lua măsuri să comunice extrasele din convenţiile internaţionale desecretizate în parte, privind obligaţiile de plată ale statului faţă de persoanele care au lucrat sau lucrează în structurile sistemului de apărare naţională, tuturor preşedinţilor de instanţe competente.
`      Pentru cadrele active şi în rezervă, cărora li s-au plătit un nivel inferior acordurilor internaţionale la nivel NATO, incepand de la integrarea Romanei in NATO, Direcţia Financiar Contabilă a MApN, în termen de 60 de zile, va calcula şi vira sumele cuvenite militarilor, fără alte formalităţi, cu respectarea şi a altor hotărâri judecătoreşti conexe investite cu titlu executoriu.
Acest accord bilateral cu FMI si Banca Mondiala a fost discutat in prealabil şi negociat cu toate organizaţiile neguvernamentale ale militarilor în rezervă, veterani, invalizi, văduve şi orfani, fiind parte a Pactului Social de Stabilitate dintre societatea civilă şi militarii de carieră sau apărătorii patriei. Personalul din ataşatură, diplomaţie, producţie specială, magistratura militara, servicii de informaţii militare şi de protecţie, contraspionaj, din învăţământul militar, etc. vor primi şi alte sporuri, ce se vor stabili prin reglementări speciale.

Armele navale si aeriene, tancurile si rachetistii ce deservesc unitatile de scuturi antisatelit, mai primesc sporuri de confidentialitate si de risc.

ps - 1. Poate da prin carti si  Conducerea ANCMRR, iar daca nu accepta cele convenite cu NATO, trebuie scoasa in afara Legii - pentru ca este INTOLERABIL si PENAL sa actionezi impotriva Acordurilor Incheiate cu Autoritati Mondiale! Dar ce fac cei din rezerva care si-au incheiat misiunile si cariera in teatrele de operatii? Cum actioneaza EI pentru apararea drepturilor consfintite prin lege?
       - 2. SCMD <<MUNTENIA SUD>> si din celalalte regiuni geografice ,NU fac parte din categoria contribuabililor pentru ca EI, NU au fost, NU sunt si NU vor fi NICIODATA civili;
       - 3. Are cineva CURAJUL ca in fata ARGUMENTELOR INDUBITABILE cu titlul de Lege expuse mai sus, sa mai puna la indoiala CAUZA luptei SCMD ?

DESTEPTAREA SCMD ! DESTEPTAREA ANCMRR!


Vicepresedinte CD/Coordonator
Presedintele Filialei Pitesti
Colonel Victor Popescu