vineri, 23 ianuarie 2015

COMUNICATLa cererea imperativa a membrilor de sindicat, prezentul comunicat a fost dat publicitatii.

...Ofiterul trebuie sa fie sluga Onoarei si a Demnitatii... ! ( I.C.Bratianu)

          În data de 22.01.2015 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Filialei Piteşti a SCMD.
Cum era de aşteptat unul din cele mai ,,fierbinţi” subiecte dezbătute a fost cel legat de prevederile proiectului la noua Lege a pensiilor militare de stat, proiect care, se pare, a fost pus în discuţie în data de 13.01.2015 la întâlnirea ce a avut loc la sediul Guvernului, proiect care, deşi nu a fost comunicat oficial, se găseşte la această adresă:
       Membrii de sindicat şi-au exprimat nemulţumirea faţă de atitudinea MApN, a SCMD, care nu au prezentat în mod oficial varianta proiectului pe marginea căruia au fost purtate discuţiile, cu atât mai mult cu cât dl. ministru al apărării, Mircea Duşa, afirmase cu câteva zile înainte că proiectul a fost dezbătut public.
S-au purtat discuţii ,,pe ton ridicat” în special cu privire la dispoziţiile art. 110, art. 111, inserate mai jos:
Art. 110. – Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
Art. 111. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Membrii de sindicat au arătat că prevederile acestor articole sunt în contradicţie cu dispoziţiile art. 2, din acelaşi proiect,  prin care s-au stabilit principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat:
Art. 2. – Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat, sunt următoarele:
b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

Păstrarea acestor dispoziţii în varianta finală a Legii pensiilor militare  ar menţine discriminarea între militarii ieşiţi la pensie până la 31.12.2010 pe Legea nr. 164/2001 şi au avut pensiile diminuate în urma procesului de recalculare/revizuire şi cei cu pensii crescute sau ieşiţi începând cu 01.01.2011 (pe Legea 263/2010) sau care urmează a ieşi pe noua lege.

Membrii de sindicat consideră că prin adoptarea acestor articole în forma actuală s-ar
ajunge, iar, în situaţia ca militarii cu pensiile diminuate să acţioneze în justiţie MApN, Casa de pensii, să atace la CCR aceste dispoziţii ca fiind discriminatorii.
Ar însemna să o luăm de la capăt cu procesele în justitie

ACEASTĂ SITUAŢIE ESTE INADMISIBILĂ!

Prin urmare, cadrele militare in rezerva si in retragere- mds ai Filialei Pitesti, apreciaza ca noua Lege a Pensiilor Militare, NU poate fi decat VARIANTA ACTUALIZATA LA ZI, a fostei Legi a Pensiilor Militare de Stat 164 , in care sa se regaseasca TOATE cadrele militare  pensionate inainte de 2010, cat si cele dupa 2010, in conformitate cu cerintele si legislatia impusa de apartanenta Armatei si a celorlalte structuri ale SAOPSN, la alianta NATO si UE.
In conditiile in care noua lege va contine articole, prin care se vor mentine din nou discriminarile si inechitatile, cadrele militare in rezerva si in retragere, mds ai Filialei Pitesti, vor trece in conditii legale la actiuni de protest in uniforma militara!
Aceasta hotarare a fost votata cu majoritate de voturi fiind retinute patru abtineri.

NU SE MAI POATE, NOUĂ ARGEŞENILOR,
NE-A AJUNS CUŢITUL LA OS!!!

Pentru Filiala Pitesti , procesele in justitie au insemnat nu numai reusite dar si pierderi, soldate chiar cu pierderi de vieti omenesti ( patru camarazi) si pierderea temporara a functiilor vitale ( doi camarazi cu AVC) cu  internari costisitoare in spitale . Ori o astfel de situatie actuala sau in viitor, MU MAI POATE FI TOLERATA!


Biroul OPERATIV al Filialei 1 Pitesti