sâmbătă, 19 decembrie 2015

Preluare COMUNICAT Filiala BRASOV. F E L I C I T A R I!

PENSIILE MILITARILOR-ÎN "OGLINDA SPARTĂ" A STATULUI DE DREPTÎn context al sărbătorilor de iarnă, subiectele noastre de comunicare ar trebuie să fie axate pe bucuria de a trăi.

 Cum drepturile mele legitime, după 48 de ani de muncă neântreruptă, au fost stabilite în ultimii 5 ani, numai prin OUG, date în mare  grabă, îmi continui existenţa pe coordonate de urgenţă şi necesitate şi încerc să închei acest an  nefast, printr-o atitudine cooperantă. Sunt membru al SCMD, un sindicat ca oricare altul existent în diferite structuri militare ale unor state, aparţinând NATO.  Fiind în schimb de experienţă, cu ceva ani în urmă, prin Germania, am avut plăcuta surpriză să constat că, sindicatele militare erau respectate şi apreciate de camarazii germani. Nu sunt membru al ANCMRR din anumite cauze subiective conectate la un un trecut, încărcat cu bune şi multe rele, de care, nu doresc să-mi amintesc. Apreciez mult competenţa şi loialitatea patriotică a camarazilor din ANCMRR şi, tocmai din acest motiv încerc, un nou, demers de iniţiere relaţională, deontologică, profesională şi morală. Fiind o consecinţă a lecturării Comunicatului  nr.27 din 15.12.2015, al ANCMRR, semnat de  domnul Şef al servicului juridic, demersul meu urmăreşte, pe fond, o revenire la starea de normalitate. Este firesc ca, în situaţiile în care apar acte normative ce produc consecinţe în planul libertăţilor şi drepturilor militarilor, să apară diferenţe de opinii. Aceste diferenţe de opinii sunt benefice şi productive şi denotă marea calitate morală a unui segment social, blagoslovit cu atâta virtute şi patriotism. Ca de fiecare dată, emanaţia unei legi nu ţine seama , în totalitate, de realitate. Şi în cazul OUG nr.57/2015, sunt unele deviaţii de la standardele realităţii ce se pot transforma în riscuri pentru pensionari. Deviaţiile sunt direct proporţionale cu gravitatea riscului. Mulţi camarazi invocă diferenţele de conţinut dintre art. 9 al Legii aprobate şi acelaşi art. 9, modificat, prin OUG. Oare aceasta să fie cauza reală a adoptării , în regim de urgenţă, a OUG nr.57 din 09.12.2015? Dacă citiţi cu mai multă atenţie veţi constata că în ambele cazuri, „pensiile se  recalculează în raport  cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie - conform prezentei legi - adică baza de calcul de la art.28”. Numai că în OUG, se adaugă „ în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform art.28, actualizată conform prevederilor legale”(adică, de diminuare).  Nu cred că dl. Dogaru a reuşit să „dea peste cap” strădania primului colectiv de specialişti care a lucrat timp de trei ani producând o lege bună care, la ieşire din Parlament să iasă.... cu erori. Prin urmare , ca legea să poată intra în funcţiune, susţineţi că a fost nevoie de un alt grup de specialitate care a intervenit cu modificări şi completări la Legea aprobată şi promulgată, rezultând o OUG. Cu siguranţă, în Parlament, cine ştie când, se va produce o Lege de aprobare sau respingere a OUG nr.57, cred că şi dl. Doagaru  cunoaşte acest amănunt. Şi în conţinutul Comunicatului nr. 27 sunt prezente unele erori. Spre exemplu se precizează în comunicat: „„De asemenea, articolul 110 este modificat în sensul că baza de calcul folosită la recalculare este la nivelul soldelor de grad şi funcţie ale cadrelor active la data intrării în vigoare a legii, fapt ce este de natură să majoreze o mare majoritate a pensiilor recalculate, aşa cum a afirmat ministrul apărării” . Vă reamintesc că art. 110 nu denumeşte baza de calcul ”soldele de grad şi funcţie” ci, face trimitere la art.28, modificat. În OUG nu vă întâlniţi, pe niciunde, cu sintagma „solde de grad şi funcţie” ci numai cu „media soldelor brute realizate în funcţia de bază”. Însă afirmaţia, din comunicatul cu pricina, care prezintă cel mai grav risc pentru majoritatea rezerviştilor este "soluţia adoptată de Guvern nu este de natură să diminueze vreo pensie având în vedere prevederile art.111 din proiectul de modificare". Dumneavoastră confundaţi drepturile de pensie  cu pensia, aflată în plată, conform art.111. Dacă pe decizia de pensionare scrie "drepturi de pensie cuvenite 2400 lei"şi conform celor prevăzute în art 111, rămâne cu pensia mai avantajoasă, adică 3400 lei (cea aflată în plată), vedeţi o binefacere? Nu era mai corect să fie trecute în decizia de pensionare drepturile reale de 3400 lei (poate ceva mai mult, după legea 223/2015 promulgată) că a fost un cetăţean de sacrificiu), nu cele ciuntite prin OUG 57/2015 şi garantate de art.111? În orice moment al viitorului, riscul de a trece la drepturile calculate este posibil şi real 100%. Nu puneţi aşa de multă bază în firavul art.111. Nu ne mai convingeţi că noi rezerviştii trăim din OUG, în OUG! Sacrificiul, devotamentul, eforturile precum şi loialitatea şi credinţa faţă de România impune ca militarul, în general, să fie tratat cu demnitate după legi organice nu după  agitaţia de urgenţă tehnocrată la care vă închinaţi atât de mult!    Asupra constituirii şi funcţionării ilegale a SCMD să lăsăm intituţiile abilitate să se pronunţe iar noi, camarazi să fim împreună, la bine şi la rău. Aşa am fost eu educat în armata în care am crescut , în condiţii de transparenţă totală, de mic. 
  Iată cum văd eu lucrurile din punct de vedere principial:

Printre multiplele şi complexele motive expuse în preambulul OUG, „expresie a gândirii colectivului de experţi”, am reţinut unul singur, definitoriu „ţinând cont că, neadaptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 2,2% din produsul intern brut în anul 2016, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2016 de 5% din produsul intern brut, afectând în mod  semnificativ, sustenabilitatea finanţelor publice, luând în considerare că, în situaţia  neadaptării acestor măsuri în regim de urgenţă, deficitul bugetar  în anul 2016 va depăşi 3% din PIB.....” determină Comisia Europeană să declanşeze procedura de deficit excesiv care va afecta interesul public. Peste tot în lume, interesul public se  exprimă scurt şi sintetic „creşterea bunăstării umane”. Corupţia, distrugerea economiei, devalizările, mita şi şpaga, contractele oneroase cu statul  precum şi toată mizeria interlopă şi a crimei organizate   se pare că „nu afectează interesul public atât de mult ca procesul de repunere în drepturi şi demnitate al militarilor!” 
 Din punct de vedere tehnic:Pentru a pune în mişcare elementele din tabel, vă sugerez sa meditaţi asupra unui studiu de caz simplificat, orientativ.

Nu vă este destul de clar că 80% este mai mare decât 65% şi că veniturile medii brute (în care intră şi toate cele enumerate mai sus) sunt cu 50% mai consistente decât media soldelor brute  în funcţia de bază? Pe cine doriţi să prostiţi?  Sau vă este teamă că prin recompensarea militarilor de către popor,  se strânge prea tare coeziunea românilor? Lăsaţi-i pe interlopi şi corupţi să  trăiască în fericire şi bunăstare iar celor  care "mor pe capete" din prea multă dăruire în spaţiile ultrapericuloase ale  jobului militar, aplicaţi-le prevederile art.111 !

 Dragi camarazi, 

Sunt multe aspecte legate de statutul şi rolul rezervistului ce trebuie analizate şi soluţionate pentru o lungă perioadă de timp. Avem nevoie de stabilitate fizică, psihică şi morală pentru a reuşi să rămânem o forţă la dispoziţia României, atunci când va fi nevoie. Dorim ca problemele noastre să fie reglementate prin legi, de bun simţ, nu prin OUG. Ca urmare a Comunicatului nr.97, vă aştept pe toţi cei care mai credeţi în şansele unei vieţi demne să  participaţi la adunarea de urgenţă a Filialei 1 Braşov, în ziua de luni „21.12.2015, ora 12 la sediul de pe Strada Lungă nr. 138 (vizavi de Pensiunea MEMO). Vă aştept în număr cât mai mare pentru organizarea deplasării la manifestaţia SCMD din Bucureşti, Piaţa Victoriei, din ziua de 28.12.2015 ora 11. Sper ca cele relatate, analizate şi interpretate în acest editorial să vă stârnească interesul pentru o discuţie competentă. Vă voi prezenta cu această ocazie raţiunea pentru care OUG nr.57/2015 constituie un mare risc.


P.S.

 Sugerez, de asemenea, camaradului care a semnat Comunicatul nr.27 din 15.12.20015 al ANCMRR să se aplece mai multă responsabilitate şi spirit de corp asupra expresiilor pe care le propagă prin această cale de comunicare virtuală. Sper să trecem cu bine Anul Nou şi SCMD şi ANMCRR iar liderii noştri, aşa cum sunt să deservească, fiecare în stilul şi competenţele sale, marea masă a rezerviştilor încărcaţi cu atâtea poveri şi supuşi la atâtea riscuri nemeritate. Am onoarea să vă salut, amici şi adversari! Vă doresc numai bine şi împliniri şi un călduros şi sincer LA MULŢI ANI, CU SĂNĂTATE!
Prof.gl.r. Petrişor Mandu