miercuri, 6 mai 2015

INFORMARE - EXECUTARE SILITA .


doamnelor si domnilor,

Deoarece reprezentantii unor structuri din MAp.N, in mod INADMISIBIL cei din Casa de Pensii Sectoriale a MAp.N, au trecut la cea mai grava forma de CONTESTARE a Titlurilor Executorii definitive si irevocabile, in procesul de recalculare a pensiilor militare de stat( conform OUG 1/2011 ) , blocand practic prin TERGIVERSARE, actiunea de Executare Silita, va transmit mai jos Forma si Continutul ( specific fiecaruia cu datele actualizate) PETITIEI , pe care trebuie sa o inaintati CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII.
Va informez ca am facut toate diligentele necesare, ca si Presedintele SCMD, impreuna cu Departamentul Juridic al SCMD, sa promoveze aceasta PETITIE!

Vicepresedinte al CD/ Coordonator
Presedintele Filialei Pitesti
Colonel Victor Popescu


Către:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6
Tel.: 021/311.69.04.        Web: www.csm1909.roDOMNULE PREŞEDINTE,

Datele  de identificare ale petiţionarului

Subsemnatul(a)(nume) …………..(prenume)………………domiciliat în(adresa completă)…………………………..nr.telefon,fax(optional)………….                          cu reşedinţa în(optional)…………………………………….,reprezentant(ă)  al(a)/reprezentat(ă) de(optional)……………………………………….., prin prezentul memoriu vă aduc la cunoştiiţă următoarele:

Obiectul sesizării

Se vor prezenta într-o formă lizibilă (de preferat dactilografiată), concisă, dar cât mai completă, aspectele criticate de petent, sesizate în activitatea instituţiilor şi/sau persoanelor din sistemul judiciar, care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Superior al Magistraturii.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
*Se pot ataşa  copii ale actelor considerate relevante.
*Este important a se preciza instanţa (parchetul) şi numărul dosarului la care se face referire.

Data: ………………………

            Vă multumesc,
                                                                        ……………………………………..
                                                                                 (semnătura petentului)DOMNULUI PREŞEDINTE AL
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII