vineri, 29 mai 2015

AMENDAMENTE LA LEGEA PENSIILOR MILITARE DE STAT.

                 
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
                           FILIALA 1 PITEŞTI
Sediul: Muzeul Judetean Argeş, str. Armand Călinescu, nr.44, C.P 110047,
Piteşti .Tel./Fax -248 /21 25 61, Judetul  ARGEŞ

Nr V 08 / 29.05 2015 
Catre,
BOC, CD, Presedintele si Departamentul Juridic al SCMD.
Spre,
Analiza si Inaintare Parlamentului Romaniei / SENAT.


CONSTATĂRI, AMENDAMENTE
LA
- PROIECT DE LEGE PRIVIND PENSILE MILITARE DE STAT -
iniţiat de GUVERN, depus şi înregistrat la Senat la nr. L-212/2015 (B218/2015)


CONSTATĂRI:
1.                          In forma actuală, depusă la Senat, anumite articole din proiect (în special art. 111) contravin dispoziţiilor art. 2, (nu respectă ,,principiul egalităţii”) şi nu asigură ,,egalitate de tratament indiferent de data trecerii în rezervă”;
2.                          In conţinutul proiectului nu este prezentată semnificaţia tuturor termenilor/expresiilor folosiţi/folosite.

Militarii în rezervă din carul Fililalei 1 Piteşti consideră că nu este normal ca în noua Lege militarii să fie împărţiţi pe categorii:
-          militari în rezervă pensionaţi până la data de 31.12.2010, cărora nu li se recalculează pensiile în condiţiile noii legi;
-          militari în rezervă pensionaţi începând cu data de 01.01.2011, cărora li se recalculează pensiile în condiţiile noii legi;
-          militari ce se vor pensiona în condiţiile noii legi, după intrarea acsteia în vigoare.

Considerăm că NOUA LEGE A PENSIILOR MILITARE DE STAT trebuie să respecte, de la data intrării în vigoare, principiul egalităţii prevăzut la art.2, lit. b):
,,Art.2
b)      principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat, un tratament nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

Considerăm, de asemenea, că este necesar ca noua lege  să cuprindă în textul ei definirea corectă şi completă a termenilor folosiţi, în special în legătură cu VECHIMEA… .

Inserăm mai jos câteva opinii din ,,Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă B-123/2015 -Propunere legislativă privind pensiile militare de stat (http://www.senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=18893)

Nr. opiniei transmisa Senatului: 67, Col. (r) avocat Iepure Viorel.
.
 Extras cu propunerea de amendament:
"a) Recalcularea după criteriile noii legi a tuturor pensiilor militare aflate în plată, inclusiv a celor rezultate în baza Legii nr. 119/2010, a O.U.G. nr. 1/2011 si a Legii nr. 241/2013.
Recalcularea doar a pensiilor stabilite în baza Legii nr. 263/2010 ar însemna o discriminare negativă a unui mare număr de militari pensionati până în anul 2010, discriminare care nu poate fi justificată prin protejarea intereselor unui grup restrâns de pensionari cărora le-a fost majorată substantial pensia prin recalcularea/revizuirea efectuată în temeiul Legii nr. 119/2010 si O.U.G. nr. 1/2011. Interesele acestora din urmă sunt oricum protejate prin aplicarea principiului dreptului câstigat (art. 113 din proiect)".

Nr. opiniei transmisa Senatului: 198, Col (r) jurist Dalea Ioan.
.
            "1. Conţinutul art. 111 şi 112(1) din proiect este neclar şi produce o stare de incertitudine similară discriminării pentru categoriile de pensionari militari (cei pensionaţi în baza Legii 119/2010 şi cei pensionaţi în baza Legii 263/2010, deci după 01.01.2011). Este evidentă discriminarea între cele două categorii de pensionari pentru că tratează diferit două situaţii identice din punct de vedere juridic.
 2. Adoptarea proiectului in forma actuală cu evidente cazuri de discriminare [art. 111 şi art. 112(1)] ar crea o reglementare juridică nelegală. Această reglementare juridică nelegală rezultă din faptul că prin adoptarea proiectului în această formă se prevede actualizarea pensiei tuturor militarilor (art. 61 din proiect)…

Nr. opiniei transmisa Senatului: 199, Col (R) jurist Gruion Gligor..
"1. Conţinutul art. 111 şi art. 112 (1) crează o vădită discriminare întrucât tratează diferit două situaţii identice din punct de vedere juridic. Militarii pensionaţi înainte de intrarea în vigoare a prezentului proiect privind pensiile militare deşi se află în aceeaşi situaţie juridică faţă de acest act normativ (au fost pensionaţi anterior) sunt trataţi diferit, respectiv la unii se recalculează pensiile iar la alţii nu. Singurul raţionament pentru care a fost introdusă în proiect această reglementare poate fi acela că cei pensionaţi după 01.01.2011 în baza Legii 263 / 2010 au fost mai defavorizaţi, raţionament, pe cât de nelegal pe atât de aberant în condiţiile în care, în proiect se prevede că cei care la recalculare au o pensie mai mică, rămân cu pensia avută în plată (calculată conform Legii 263 / 2010). Dacă acestei categorii de pensionari li se acordă pensia cea mai favorabilă este corect şi mai ales legal ca să se procedeze identic şi cu ceilalţi pensionari. 2. Apare de asemenea o evidentă contradicţie între conţinutul art. 112 (1) şi art. 61 privind actualizarea pensiilor, iniţiatorii proiectului omiţând să facă o corelare între prevederile articolelor din proiect. Astfel art. 61 din proiect privind actualizarea pensiilor este inaplicabil pentru cei pensionaţi anterior datei de 01.01.2011 a căror pensii au fost stabilite după principiul contributivităţii. Cum se poate face actualizarea pensiilor acestei categorii de pensionari? Este regretabil că, în acelaşi act normativ, apar asemenea contradicţii”.

Prezentăm, în ANEXA 1,  o serie de amendamente propuse de militarii în rezervă din cadrul
Filialei 1 Piteşti, cu rugămintea ca acestea să fie analizate de către specialiştii din cadrul Departamentului Juridic şi Departamentului Economic-Financiar. De asemenea solicităm să se analizeze oportunitatea transmiterii acestora (într-o formă ,,finisată”, completată) către senatori dispuşi a le susţine în cadrul dezbaterilor ce vor avea loc.

Conform datelor de pe site-ul senatului (http://www.senat.ro/UploadFisiere%5Cb990f277-ca97-4444-be3c-4723f31d83a0%5C18ba4f2b-b9f7-4176-b953-fd565ff9e9ca-Termene%20pentru%20amendamente.pdf) inserate mai jos, termenul de depunere a amnendamentelor este 12.06.2015.

Solicităm un răspuns clar la cele prezentate.

Cu respect,

SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE  – FILIALA 1  PITEŞTI

Preşedinte
Colonel 
Victor POPESCU 


                     

AMENDAMENTE propuse
               
Nr. crt.
Textul propunerii legislative
Amendamente
MOTIVAREA AMENDAMENTELOR PROPUSE
1
Art. 3

e) vechimea în serviciu este perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s–a aflat în una dintre următoarele situaţii:
1.    a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
2.    a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;
3.    a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
4.    a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
5.    a fost în captivitate;
6.    a îndeplinit activităţi misionar pastorale, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract invidual de muncă.
           


            f) vechime cumulată - perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
g) vechime efectivă – vechimea prevăzută la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupa II şi I de muncă;
h) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizată din cauza afecţiunilor invalidante;
i) stagiu de cotizare – perioada în care persoanele prevăzute la lit. a)-c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de pensii;

j) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, la care se poate obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;

k) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională
-litera e) rămâne în forma actuală:

e) vechimea în serviciu este perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s–a aflat în una dintre următoarele situaţii:
1.a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
2.       a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;
3.       a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
4.       a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
5.       a fost în captivitate;
6.       a îndeplinit activităţi misionar pastorale, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă.

Se introduc noi definiţii/semnificaţii, astfel:

f) vechimea cumulată în serviciu - vechimea în serviciu la care se adaugă sporurile pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă acordate conform art. 24;
g) vechime în muncă - este perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională a îndeplinit activităţi, în baza unui contract individual de muncă sau o altă formă legală,  în afara situaţiilor prevăzute la litera e);
h) vechime cumulată în muncă - vechimea în muncă la care se adaugă sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în grupa I şi/sau grupa II de muncă;
i) stagiu de cotizare – perioada în care persoanele prevăzute la lit. a)-c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de pensii;
j) perioade asimilate — perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
k) vechime cumulată totală - perioadele de timp recunoscute ca vechime cumulată în serviciu, vechime cumulată în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
l) vechime efectivăvechimea cumulată totală prevăzută la lit. k), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv pentru activitatea desfăşurată în grupa II şi/sau grupa I de muncă;

Litera j) devine litera m) cu acelaşi conţinut:

m) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, la care se poate obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;

Litera k) devine litera n) cu acelaşi conţinut:
n) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională


În forma propusă a art. 3:
- nu sunt prezentate semnificaţiile termenilor/ expresiilor la care se face trimitere; exemplu litera - f) ,,vechime cumulată - perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
Nu sunt definite expresiile/termenii:
-          vechime în muncă  ……..;
-          perioade asimilate ….


În Legea 263/2010, art.3, lit. j) există definiţia pentru ,,perioade asimilate:
j) perioade asimilate — perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;


Art. 18
(2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
Art.18
2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime cumulată în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3, lit. f).
,,numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24 - reprezintă vechimea cumulată  în serviciu.

(dacă se va adopta termenul/expresia ,,vechimea cumulată  în serviciu- propusă la art. 3, lit.f).

Art. 19. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

Art. 19. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime cumulată în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3, lit. f).


- similar celor prezentate la art. 18, (2).
,,numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24 - reprezintă vechimea cumulată  în serviciu.

(dacă se va adopta termenul/expresia ,,vechimea cumulată  în serviciu”- propusă la art. 3, lit.f).Art. 23. – (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
(2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004, cu modificările ulterioare

Art. 23. –(1) Pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu se ia în calcul vechimea în serviciu definită la art. 3, lit.e).

(2) La stabilirea (cuantumului) pensiei de serviciu se ia în calcul vechimea cumulată în serviciu definită la art. 3, lit. f).


Formulări ce nu respectă definitiile/semnificatia  termenului/expresiei ,,Vechimea în serviciu” definită la art. 3, lit. e).

 (dacă se va adopta termenul/expresia ,,vechimea cumulată  în serviciu”- propusă la art. 3, lit.f).

Am inversat alineatele pentru a respecta ordinea acţiunilor: se deschide mai întâi dreptul la pensie; se calculează cuantumul pensiei.


Art. 24. –  La stabilirea pensiei, se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:
a) 1 an şi 3 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
b) 1 an şi 6 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
c) 2 ani în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.
(n.m. 1an +1 an)

Art.24. -Sporurile de vechime ce se acordă pentru fiecare an efectiv lucrat în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, conform celor stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001, cu modificările ulterioare şi de Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004, cu modificările ulterioare, sunt: 
a) 3 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
b) 6 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
c) 1 an în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.


În  forma propusă art. 24 nu defineşte sporurile… la care se face trimitere în conţinutul legii:
Art. 3, lit. g)-propus; Art. 18-propus-
,,(2) Cuantumul pensiei ... se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24

- Din conţinutul propus al art. 24 nu face parte cuvântul ,,spor

Art. 111. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificarile şi completările ulterioare, şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
(2) Prima actualizare prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate, în termen de cel mult 24 de luni, se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor.
(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).

Art. 111. – (1)  Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se plătesc începând cu luna următoare celei în care se împlineşte termenul prevăzut la alin.(2).


1. Art. 111 -  INCALCA disp. art. 2 prin NERECALCULAREA pensiilor militarilor stabilite conf. L-164/2001, recalculate cf. L-119/2010, revizuite cf, OUG-1/2011,….;

2. Lipsa prevederii  RECALCULĂRII şi a pensiilor militarilor stabilite conf. L-164/2001, recalculate cf. L-119/2010, revizuite cf, OUG-1/2011,…
este anulată de dispoziţiile 
Art. 124.  ,,În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, persoanele prevăzute la art. 3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza prezentei legi sau al Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
….ceea ce presupune că a doua zi după ,,data intrării în vigoare a prezentei Legi pensionarii militari cu pensii stabilite conf. L-164/2001, recalculate cf. L-119/2010, revizuite cf, OUG-1/2011…pot trimite cereri pentru modul de calcul a pensiei în baza prezentei legi ...;


Art. 112. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare,  devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se  cuvin începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se plătesc începând cu luna următoare celei în care se împlineşte termenul prevăzut la alin. (2).
(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi,  la casele de pensii sectoriale în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu.
(6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (5) dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2).
(7) În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (2) drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi alin. (5) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4)
Art. 112.
(1) Pensiile prevăzute la art.111, alin. (1)  pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente PRIN CARE SE MODIFICĂ VECHIMEA CUMULATĂ ÎN SERVICIU.  Drepturile de pensie astfel recalculate, în termen de cel mult 6 luni, se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor.


(2) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform art. 111, alin. (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

(3) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate/vechime în serviciu şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi,  la casele de pensii sectoriale în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu.
(4) Prevederile alin. (2) şi prevederile art. 111, alin. (3) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (3) dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În situaţia în care cererea a fost depusă cu depăşirea acestui termen drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.

5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi alin. (3) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 61 alin. (4).

Exemplu la alin. (1): Constaţi, după recalcularea de la art. 111, alin. (1), că o anumită perioadă nu este încadrată corect în condiţii de muncă. Depui adeverinţă, emisă de UM/CMJ, din care reiese că acea  perioadă de timp – ex. 5 ANI- ai lucrat în ,,ALTE CONDIŢII” faţă de ,,Condiţii Normale cum, să presupunem, a fost luat în calcul iniţial. Rezultă o vechime cumulată în serviciu mai mare cu 5 ani, respectiv 10% în plus la pensie.
La alin (3):
,,Stagiul de cotizare în specialitate nu este definit în lege/proiect.
Definiţia/semnificaţia din Legea 263/2010, art. 3, litera q)  este similară definiţiei/semnificaţiei ,,vechimii în servicu din prezenta lege, art. 3, litera e)


Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 123. - (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010, actualizate cu procentele cu care a fost actualizată valoarea punctului de pensie (conf. Art. 102 din L263/2010 cu modificările şi completările ulterioare) şi cele real plătite , stabilite în baza Legii nr. 119/2010, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificarile şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Pensionarii militari cu pensiile reduse în urma recalculării, în baza Legii nr. 119/2010 şi revizuirii în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au fost/sunt singurii pensionari din România care pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2015 nu au primit nici un leu in plus la pensie faţă de luna decembrie 2010.
Doar în forma amendată a art. 123 se face ,,Dreptate până la capăt”.
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Aarticolul 102, alin.(2)-Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
- Procentele cu care a fost majorată VPP:
2013 = 4,00%; 2014= 3,75%; 2015=5,00%
SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE  – FILIALA 1  PITEŞTI
Preşedinte
Colonel 
Victor POPESCU Cât priveşte poziţia ANCMRR ….vedeti site:


A se vedea opinia nr. 153, C-dor (r) Constantin Alexandru


,,Sunt unul dintre juri?tii care au contribuit la elaborarea proiectului acestei legi. Din pacate, unii colegi nu prea au în?eles sensul ?i con?inutul acestui act normativ. Astfel, unii considera ca ar trebui recalculate ?i pensiile aflate acum în plata, ob?inute înainte de 01.01.2011. Atunci, aceste pensii au fost calculate pe baza unei legi care acum nu mai exista. Au fost apoi recalculate pe baza legii 119 ?i revizuite prin OUG1/2011, aprobata prin legea 165/2012. Acest sistem de pensii a fost aplicat potrivit reglementarilor men?ionate, declarate a fi constitu?ionale de catre CCR. Peste 80% dintre pensionarii care au primit pensii recalculate ?i revuzuite au beneficiat de un cuantum egal sau pu?in mai mare decât cel anterior. A recalcula acum toate pensiile revizuite prin OUG1/2011 ar însemna sa nu fie respectata neretroactivitatea legii, fapt pentru care proiectul însu?it de guvern stabile?te ca aceste pensii devin pensii militare de stat. Aceasta situa?ie este valabila pentru toate pensiile acordate pâna pe 31.12.2010. Totu?i, proiectul prevede ca cei care, dupa diminuare, au revenit la pensia din decembrie 2010, sa primeasca înapoi ?i sumele ce rezulta din diferen?a dintre pensia revizuita pe OUG1/2011 ?i pensia din decembrie 2010. Cu totul alta este situa?ia pensiilor acordate potrivit legii comune (263/2010), care urmeaza a fi recalculate pe baza noii legi, pentru a deveni ?i acestea pensii militare de stat. Acesta este adevarul juridic ?i logic. Restul, sunt pareri personale.”


Greşeli făcute de legiuitor privind diminuarea cuantumului unor pensii militare

COMUNICAT
Din 29.11.2012
           În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult despre unele „greşeli” făcute de legiuitor în ce priveşte diminuarea cuantumului unor pensii ale militarilor, ca urmare a aplicării unor acte normative (Legea 119/2010, Legea 263/2010 şi OUG1/2011) emise de fosta guvernare, dar puţini oameni ştiu exact în ce constă aceste „greşeli”.
Vom încerca să explicăm, în cele ce urmează, despre ce este vorba.
Legea 119/30.06.2010, precizează, în art. 1, că „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul  Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
   a) pensiile militare de stat; 
b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;…”
Reglementarea este clară: din momentul intrării în vigoare a acestei legi, pensiile militare de stat nu mai existau, ele devenind pensii de asigurări sociale. Legiuitorul nu afirmă că aceste pensii ar fi “pensii speciale”, pentru simplu motiv că ele erau pensii specifice profesiei militare şi se calculaseră in baza unor criterii care să asigure un trai decent celor care serviseră ţara, într-un regim profesional deosebit.
Art. 3 din legea 119/2010 confirmă decizia din art. 1, atunci când reglementează modul de recalculare a pensiilor militarilor, devenite pensii de asigurări sociale, precizând  că: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. Trebuia aplicat însă şi art. 180 din Legea 19/2000, care dispune: „al. (6) Cuantumul pensiilor stabilite pe baza prevederilor art. 76, luându-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3) (5) si (51; (7). In situaţia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit in baza legislaţiei anterioare, se păstrează in plată cuantumul avantajos”. Numai că, pe baza OUG1/2011, emisă de Guvern pe data de 11.01.2011,  s-a recurs la diminuarea unor pensii recalculate conform dispoziţiilor din legea 19/2000.
Menţionăm că legea 119/2010 nu prevede nici o reducere sau penalitate pentru pensiile anticipate, acordate după 20 de ani de serviciu, ca „pensii publice de asigurări sociale”, considerând că acestea sunt „pensii de vechime, în sensul legii 19/2000”.
Rezultă că art. 6 din OUG1/2011 este ilegal, prin dispoziţia sa că „pensiile recalculate vor fi plătite în cuantumul rezultat”,  excedând astfel legislaţiei de referinţă, respectiv legea 119/2010, legea 19/2000 şi Legea 263/2010, lege organică. Este clar că Legea 119/2010 nu prevede diminuarea pensiilor recalculate ca pensii publice de asigurări sociale. Aşa dar, legiuitorul a înţeles să respecte principiul constituţional şi european al neretroactivităţii legii civile. Numai că, prin OUG1/2011, nesocoteşte acest principiu, stabilind în art. 6, că „se va plăti cuantumul rezultat prin recalculare”. În felul acesta, OUG1/2011 încalcă şi prevederile Legii 263, privind pensiile unitare de asigurări sociale, lege anterioară OUG1/2011. Această lege dispune, la art. 169, că: “…. (5) In situaţia in care cuantumul pensiei, aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicării prevederilor alin. (1)—(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare.”
Tot o “greşeală” a legiuitorului este şi prevederea art. 8 din legea 119/2010, respectiv:-  Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:…”,. Este vorba de aplicarea prevederilor H.G. 1249/2001, modificate prin legea 90/2007, care preia dispoziţiile H.G. 1294/2001 şi pentru militarii pensionaţi înainte de anul 2001.
Toate aspectele menţionate mai sus demonstrează clar că legiuitorul a încălcat legislaţia în vigoare, diminuând ilegal, prin OUG1/2011, unele pensii ale militarilor, care nu mai erau pensii militare de stat, omiţând aplicarea dispoziţiilor legale şi constituţionale referitoare la menţinerea în plată a pensiei în cuantumul rezultat conform legii anterioare (respectiv Legea 164/2011), în situaţia că, prin recalculare, ar fi rezultat o pensie mai mică. Legiuitorul nu a vrut să ţină seama de faptul că, din momentul intrării în vigoare a legii 119/30.06.2010, pensiile militare nu mai existau, acestea devenind pensii publice de asigurări sociale, deci trebuiau tratate în această calitate, nu ca pensii militare de stat.
Ca urmare a nesocotirii dispoziţiilor legale menţionate, un număr apreciabil de pensionari militari suportă o măsură luată cu nerespectarea legislaţiei în vigoare.
A.N.C.M.R.R. îşi exprimă speranţa şi cerinţa ca această nedreptate să fie eliminată cât mai curând posibil, aşa cum a promis actualul Guvern.

ŞEFUL SERVICIULUI  JURIDIC

Cdor.(r) Alexandru  CONSTANTIN >>