marți, 1 februarie 2011

COMUNICAT

Reamintesc tuturor membrilor de sindicat ,ca potrivit prevederilor R O F (Regulamentul de Organizare si Functionare ) al SCMDRR ,au obligatia expresa, de a participa la Adunarea Generala a Filialei ori de cate ori situatiile de exceptie ,o impun si de a achita cotizatia , legal stabilita .
Se convoaca Adunarea Generala a SCMDRR-FILIALA 1 ARGES ,in ziua de 10 02 2011 ,ora 10.00 ,in locatia cunoscuta ,cu urmatoarea ordine de zi :
1 .Evolutia procedurilor de actiune in justitie la nivelul instantelor locale ;
2. Evaluarea si stabilirea STRUCTURILOR DE CONDUCERE A FILIALEI .
Secretar Birou Operativ  /  Col.(r ) ec.Victor Popescu