luni, 21 februarie 2011

vineri, 18 februarie 2011

Comunicatul Departamentui Juridic Nr. 4 din 17.02.2011 - Rugăm efectuaţi împuternicirile la notariate!

În atenția tuturor secretariatelor filialelor SCMD aflate sub asistența și reprezentarea juridică a avocatului Costel Gîlcă, plus filialele din Focșani, Târgoviște și Miercurea Ciuc
(1) Vă comunicăm modelul de împuternicire pe care fiecare membru de sindicat, în două exemplare, trebuie să-l completeze la introducerea acţiunilor în instanță.
(2) Aceste împuterniciri NU SE DEPUN la actualele acțiuni de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor, respectiv pentru Pasul 1a).
(3) O împuternicire se introduce în plicul cu documentele de la Pasul 1b),pentru acţiunile viitoare de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor.
(4) O împuternicire se introduce în plicul cu documentele pentru acţiunile ce se vor formula împotriva deciziilor de revizuire a pensiilor, care vor fi emise în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.1 / 2011.


Domnule Preşedinte,

Subsemnatul …………………………………………………......................,
domiciliat în …................................................................
….................................................................................,
CNP ……………………………………………...................., pensionar M.A.I./M.Ap.N./S.R.I., prin prezenta:

Împuternicesc conducerea SCMD să întreprindă toate demersurile necesare, precum şi orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele meu, în vederea apărării drepturilor ce decurg din calitatea mea de pensionar militar.


Data ....................................................................... Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL SCMD


Notă: În concluzie, fiecare rezervist trebuie să se prezinte la un notariat şi să solicite o împuternicire în minim 2 exemplare după modelul menţionat. Un exemplar se va ataşa la setul de documente pt. Pasul 1b deja existent la secretariat (contestarea deciziilor de pensie emise în ianuarie), un al 2-lea exemplar al împuternicirii se va ataşa - doar în urma primirii deciziilor de pensii revizuite - unui nou set de documente necesare pt. acţiuni în instanţă (urmează precizări).

Cu stimă/Plt.adj. (r) Olteanu Florina - Echipa de Sprijin a Biroului Operativ