miercuri, 2 februarie 2011

1

Proces verbal al sedintei Comitetului Director al SCMD, 25.01.2011

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 25.01.2011, in sedinta Comitetului Director al SCMD.

Participa urmatorii membri ai Comitetului Director:

1.     Col. (r) Dogaru Mircea
2.     Gl. Bg. (r) Balan Iosif
3.     Col. (r) Pricina Valeriu
4.     Col. (r) Monac Constantin
5.     Lt. Col. (r) Cobuz Elena
6.     Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7.     Lt. Col. (r) Apostol Catalin – absent

Invitati:
·        Presedintii filialelor din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Botosani

Presedintele echipei de control economico-financiar a dat citire raportului cu constatarile si propunerile acestei echipe. Comitetul Director a primit raportul echipei de control intern si a luat hotararea ca pana la viitoarea sedinta a Comitetului Director, planificata joi, 03.02.2011, acesta sa fie analizat iar toate persoanele implicate in activitatea financiara a SCMD de la infiintare si pana in prezent sa vina cu completari in vederea intocmirii documentului final si a planului de masuri pentru implementarea recomandarilor echipei de control, documente care vor fi prezentate la Consiliul National al Reprezentantilor.
Se va face un nou apel catre filiale sa trimita documentele justificative si sumele mentionate in 2010 pentru cei circa 1,2 miliarde lei (vechi) aflate in conturile acestora. In baza propunerilor echipei de control si urmare a intensificarii activitatilor economico-financiare, datorita inscrierii unui numar foarte mare de membri in SCMD, Comitetul Director decide:

1. Se constituie Compartimentul Financiar – Contabildin cadrul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate cu următoarea încadrare:
-         Contabil şef – Lt. Col. (r) Marin Chelu
-         Economist –  Calenciuc Lidia
-         Economist – Col. (r) Stroe Victoria
-         Casier – Plt. Maj. (r) Perianu Traian

Raportul juridic cu sindicatul este în baza convenţiilor civile încheiate cu persoanele nominalizate, pe o perioadă de un an.
Se aproba crearea unui post de gestionar al patrimoniului sindicatului.
2. Plata indemnizaţiilor personalului angajat se va face în ultima zi lucrătoare a lunii.

3. Începând cu data de 28.01.2011 se anulează dreptul de semnătură la BRD Agenţia Carol pentru domnul Apostol Cătălin şi doamna Perianu Stela.
4. Incepând cu data de 28.01.2011 se acordă dreptul de semnătură pentru contul principal deschis la BRD Agenţia Carol nr. RO41BRDESV79262374410 astfel:
- pentru prima semnătură:
1.     Col. (r) Dogaru Mircea
2.     Gl. Bg. (r) Bălan Iosif
     - pentru semnătura a doua:
            1.  Lt. Col. (r) Chelu Marin
            2.  Col. (r) Stroe Victoria
5. Incepând cu data de 28.01.2011 se va deschide un cont curent la BCR Filiala sector 1 şi se acordă dreptul de semnătură pentru acest cont astfel:
- pentru prima semnătură:
1.     Col. (r) Dogaru Mircea
2.     Gl. Bg. (r) Bălan Iosif
     - pentru semnătura a doua:
            1.  Lt. Col (r) Chelu Marin
            2.  Col. (r) Stroe Victoria
6. Se numeşte utilizator pentru  24 BANKING domnul Lt. Col. (r) Chelu Marin.
7. Se vor deschide subconturi pentru toate filialele SCMD la BCR.
8. Se va încheia un contract cu una din reţelele de telefonie mobilă Vodafon sau Orange pentru toate filialele teritoriale.
9. Până la data de 28.02.2011 se va amenaja un spaţiu protejat şi securizat pentru funcţionarea casieriei sindicatului în condiţii de deplină securizare. De asemenea se va repartiza un spaţiu corespunzător pentru funcţionarea compartimentului financiar-contabil.
10. Începând cu data de 26.01.2011 se reziliază toate contractele de comodat pentru autoturisme personale încheiate de S.C.M.D. cu vicepreşedinţii şi angajaţii instituţiei.
11. Decontarea cheltuielilor de transport se va efectua numai în următoarele situaţii şi valori :
o pentru deplasarea cu autoturismul proprietate personală, în interesul instituţiei, în baza ordinului de deplasare, se acordă în cuantum de 7,5 litri carburant la 100Km;
o transportul cu trenul, autobuzul sau avionul, conform ordinului de deplasare, în condiţiile prevederilor H.G. nr.1860 din 21.12.2006;
o  pana la achizitionarea unui autoturism, decontarea consumului de carburanţi, aferent deplasărilor în Bucureşti, cu autoturismul proprietate personală, în interesul sindicatului, se va face în cuantum de 100 litri carburant pe lună pentru membrii Comitetului Director, compartimentul financiar,  compartimentul juridic şi secretariat.      Pe bonurile  fiscale                                                    
   emise de staţiile PECO se va menţiona numele proprietarului autoturismului şi numărul de înmatriculare al autoturismului;
o  cheltuielile de transport în comun în Bucureşti se vor deconta în limita unui abonament pe toate liniile de transport de suprafaţă numai pentru casier.
12.                       Diurnă de delegare se acordă în sumă de 32,5 lei/zi, conform H.G. nr.1860 din 21.12.2006 conform ordinului de deplasare.
13.Contabilul şef va dispune înştiinţarea tuturor titularilor de avans, obligaţia de a justifica sumele primite în anul 2010, până la 31.01.2011;
14.Acordarea avansurilor pentru anul 2011 se vor face după justificarea sumelor acordate anterior şi deschiderea noilor conturi cu titular filiala sindicatului. Pentru aceasta filialele vor transmite persoanele desemnate cu drept de semnătură în bancă.
15.Plata cotizaţiei se va face numai prin depunerea sumelor în contul colector al sindicatului deschis la BRD. Este ilegala încasarea în numerar a sumelor la sediul filialelor.
16.Până la 10.02.2011, domnul Apostol Cătălin şi doamna Perianu Stela vor finaliza înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor justificative pentru avansurile aferente anului 2010, primite la SCMD în ianuarie 2011 şi vor preda situaţiile financiare anuale pe bază de proces verbal, contabilului şef. Vor prezenta un plan de masuri pentru regularizarea situatiei pana la sfarsitul lunii decembrie 2010.
17.Începând cu 01.01.2011 contabilitatea sindicatului se va ţine în partidă dublă, metoda cantitativ-valorică, iar evaluarea stocurilor va fi ,,primul intrat primul ieşit”.
18.Pentru organizarea evidenţei contabile în partidă dublă, cu evidenţa valorilor materiale pe gestiuni şi locuri de folosinţă, este necesară achiziţionarea unui program de contabilitate financiară şi gestiune în sumă de 800 lei, reprezentând abonamentul pentru anul 2011.
19.Pentru evidenţa valorilor materiale gestionate în anul 2011 se vor utiliza următoarele gestiuni cu numerele aferente documentelor de intrare – ieşire astfel:
                                                             i.      ,,Gestiunea Obiecte de inventar în depozit şi în folosinţă”
,,Nota de intrare recepţie” de la nr.01 la nr. 1000
,,Bon predare primire restituire şi dare în folosinţă” de la nr.01 la nr.1000
                                                           ii.      ,,Gestiunea materiale consumabile”
,,Nota de intrare recepţie” de la nr.1001 la 2000
,,Bon de consum” de la nr.1001 la 2000
                                                        iii.      ,,Gestiunea active fixe corporale şi necorporale”
,,Proces verbal recepţie mijloace fixe” şi ,,fişa mijlocului fix” de la nr.01

20.Comisia de recepţie a valorilor materiale va fi formată din urmatorii:                                        
                                               Lt. Col. (r) Rinciog Dumitru
                                       Col. (r) Ştefan Adrian Mihai 
                                       Plt. Maj. (r) Perianu Traian   
                                       Lt. Col. (r) Chelu Marin
                                        Col. (r) State Ion

21.Departamentul juridic va continua analizarea si adoptarea actiunilor in functie de situatia creata prin introducerea prevederilor HG 735/2010, prin OUG, in Legea 119/2010, iar dl. avocat Costel Galca va stabili pe data de 05.02.2011 strategia comuna cu avocatii din teritoriu la Alba Iulia. Cu aceasta ocazie se vor incheia si contractele cu avocatii. Pe data de 08.02.2011 se estimeaza declansarea concomitenta a actiunilor in justitie in toata tara.
22.Se aproba incadrarea in Departamentul juridic, asftel:
-         Consilier juridic – Col. (r) State Ion
-         Consilier juridic – Col. (r) Pielmus Emilian.
23.Presedintele si vicepresedintele cu probleme de imagine vor prezenta pana joi, 03.02.2011, partidelor din opozitie, sindicatelor si asociatiilor pensionarilor si celorlalte asociatii si sindicate aflate sub incidenta Legii 119/2010 punctul de vedere al SCMD privind:
1.     Respingerea Ordonantei de Urgenta;
2.     Prorogarea Legilor 164/2001 si 179/2004;
3.     Abrogarea Legilor 329/2009, 119 si 263/2010.

Sedinta se incheie. Semneaza membrii Comitetului Director:

1.     Col. (r) Dogaru Mircea
2.     Gl. Bg. (r) Balan Iosif
3.     Col. (r) Pricina Valeriu
4.     Col. (r) Monac Constantin
5.     Lt. Col. (r) Cobuz Elena
6.     Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepresedinte suspendat
7.     Lt. Col. (r) Apostol Catalin – absent