duminică, 6 februarie 2011

REPER ISTORIC


Pensiile de la CUZA
Lege din 3 iulie 1865
Prevederi legale:
1.      Subofiţerii şi soldaţii  care vau servit sub drapel 25 de ani, vor avea 
dreptul la pensie.
2.      Nu au dreptul la pensie cei judecaţi de Codul  penal militar ca urmare a 
unei sentinţe judecătoreşti.
3.      Indiferent de timpul servit în armată, subofiţerii şi soldaţii care au 
suferit răni, contuzii, infirmităţi incurabile pe timp de război vor avea 
dreptul de pensie.
4.      Subofiţerii şi soldaţii care au suferit răni, contuzii, infirmităţi 
incurabile pe timpul serviciului vor primi pensie cu o valoare de două treimi.
5.      Pensiile se acordă astfel:
-          Pentru serviciu de 25 de ani serviţi sub drapel 600 lei pe an
-          Pentru cazurile prevăzute la punctul 3 , 600 lei pe an
-          Pentru cazurile prevăzute la punctul 4, 400 lei pe an
 
6.      Pentru cei care nu au probleme cu rănile, contuziile şi care nu sunt 
suferinzi vor primi 600 lei ajutor.
7.      Constatarea rănilor se va face de către Consiliul de administraţie al 
corpului din care face parte militarul.
8.      Ministerul de război va elibera sub ori ce titlu, mijloace de transport 
pentru cei răniţi
9.      Pensiile sunt viagere şi se vor socoti şi văduvelor soldaţilor morţi în 
război primi jumătate din din pensie, pe câtă vreme vor rămâne necăsătorite.
 
Lege  din 15 februarie 1868 (Completată)
 
Extras:
1. Funcţionarii Statului , civili, militari şi eclesiastici, care vor servi cu 
bună credinţă şi onestitatevor avea dreptul la pensie astfel:
- Militarii după împlinirea vârstei de 50 de ani, civilii şi eclesiasticii după 
împlinirea vârstei de 60 de ani.
- Proporţia de a avea drept la pensie: 
        - pentru 18 ani serviţi în cariera militară sau 20 de ani în serviciu 
civil şi ecleziastic, dreptul la pensie este de jumătate din retribuţia de 
mijloc primită în ultimii cinci ani
        -  pentru 25 de ani de serviciu în armată sau 30 de ani ca civil sau 
ecleziastic pensia este de ¾ din retribuţia de mijloc ce s-a primit în ultimii 5 
ani;
2. În termenul de retribuţie de mijloc se calculează leafa postului care a fost 
cel mai bine retribuit.
3. Nici o pensie nu poate fi mai mare de 18 mii lei pe an.
4. Pensia se calculează începând cu intrarea în vigoare a legii de faţă.
5. timpul servit în campanie de către ofiţeri, civili şi ecleziaşti, ataşaţi la 
armată se va socoti îndoit la calcularea pensiei.
6. Văduva funcţionarului, militarului sau ecleziastului va primi jumătate din 
pensie, până la o nouă căsătorie. Văduva cu copii va prini ¾ din pensie, iar în 
caz de căsătorie, copii vor primi ½ din pensie. Dacă militarul decedat nu era 
căsătorit părinţii pot primi pensie în cuantum de 1/3 din pensia cuvenită.
Menţiune: 
Salariul unui general era de 1200 lei, colonel 1000 lei, maior 800 lei, căpitan 
600 lei, subofiţer 400 lei – lunar
Paritatea legala a leului în aur în perioada 1867-1914 a fost  0,3226 gr. aur cu 
titlul de 900%