miercuri, 28 mai 2014

ACESTA ESTE REZULTATUL ABANDONARII LUPTEI SINDICALE, AL INDOLENTEI, COMPLACERII, LIPSEI DE ONOARE SI DEMNITATE MILITARA! DACA NICI ACUM NU ATI REALIZAT CINE NE SUNT INAMICII, ATUNCI NU SUNTEM MILITARI ! ORICUM, LE DAM O VESTE TRISTA CELOR CE NE HARTUIESC SI ANUME : PE 30 APRILIE a.c.,CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE, A DAT O HOTARARE OBLIGATORIE SI PENTRU ROMANIA, IN LEGATURA CU ABUZURILE SI DISCRIMINARILE PRACTICATE DE BANCI IMPOTRIVA CETATENILOR...DE AICI TRAGETI CONCLUZIA DOMNILOR !

marți, mai 27, 2014 2 Comentarii
Cel putin asa ar rezulta din Comunicatul dat de domnul CA, juristul sef, pe site-ul ANCMRR.
Oare in care situatii cuantumul pensiei militare din luna decembrie 2010 nu coincide cu cuantumul cuvenit in luna decembrie 2010, cuantum la care face referinta Legea 241/2013? Stiam ca in unele situatii cuantumul aflat in plata in 2010 trebuia recalculat pentru a se adauga si sporul pentru grupele de munca potrivit Legii 90/2007. In astfel de cazuri nu se putea vorbi de micsorari de cuantum.
Sa fi constatat Casa Sectoriala nereguli in calcularea pensiilor potrivit Legii 164/2001, dupa aplicarea Legii 241/2013?
Oricum, reevaluarea nu-i priveste pe toti militarii pensionati pe Legea  164/2010. Personal, cred ca pot fi câteva cazuri in care s-au strecurat erori materiale in preluarea cuantumului cuvenit in decembrie 2010, pentru punerea in plata a drepturilor stabilite prin Legea 241/2013.
Mai este posibil sa  fie reevaluate o parte din cele câteva pensii al caror cuantum stabilit pe Legea 164/2001 era exagerat de mare.
Din comunicatul juristului, nu trebuie luata in seama afirmatia ca in Legea 241/2013 s-ar fi prevazut situatiile in care pensionarii pot solicita revizuirea pensiilor.
Art. 107 din Legea 263/2010 reglementeaza situatiile de recalculare si revizuire a pensiilor.

COMUNICAT NR. 41 din 27.05.2014

În atenția tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
Stimaţi camarazi,

Unii dintre dumneavoastră au primit, în ultimul timp, decizii de pensie prin care se micşorează cuantumul drepturilor stabilite potrivit Legii 241/2013, cu diverse sume, fără a se preciza motivul.
Pentru a putea face intervenţiile necesare, în vederea lămuririi situaţiei, vă rugăm să trimiteţi la Biroul Permanent Central cazurile existente la nivelul filialei şi subfilialelor dvs., cu precizarea gradului, numelui şi prenumelui celui în cauză şi a numărului dosarului de pensie.
Pentru camarazii care au probleme cu calculul pensiei, respectiv perioade pentru care nu au avut dovezi în vederea recalculării, vă amintesc că Legea 241/2013 precizează că se poate face revizuirea, în completare, în situaţia că obţineţi adeverinţe legale de venituri, pentru perioada lipsă, pe care să le depuneţi la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N.
....................................................................... 
Șef serviciu juridic
Comandor (r) jurist //Constantin ALEXANDRU//


image
huhurez: Decizie de pensie pe L 241/2013
Cel putin asa ar rezulta din Comunicatul dat de domnul CA, juristul sef, pe site-ul ANCMRR.
Preview by Yahoo
  
Huhurez 
Pe Legea 241/2013 nu se emit decizii de recalculare/revizuire ci decizii de punere in plata.
Principiul contributivitatii n-ar fi avantajat niciun militar, in comparație cu cuantumul calculat pe L 164, dacă L 119/2010 nu prevedea stagiul complet de cotizare de numai 20 de ani.

bazil  
Cred ca este vorba de pensiile ale caror cuantumuri din dec 2010 erau "excesiv de avantajoase" , potrivit unor confrati. Desigur, situatia actuala este imbarligata in domeniul pensiilor militare deoarece exista si pe L164/2001 si pe Legea contributelii pensii fff mari, nejustificate, obtinute prin calcule de conjunctura. Oricum am privi insa , comparativ cu veniturile excesiv de avantajoase ale multor taietori de frunze la cainii de rasa din sectorul bugetar din justitie, ori de pe la companii de stat privatizate( e vorba de privatizarea profitului si nationalizarea pierderilor), ori de prin fotbalul minut cu minut( a se vedea avantajele nasului ori ale oracolului de ex.),ori de pe la energie samd pensiile majoritatii militarilor sunt modeste .Exceptiile cu pensii de peste 20.000 lei, nemeritate, smechereste calculate , nu fac decat sa intareasca regula.
 

COMUNICAT NR. 41 din 27.05.2014

În atenția tuturor membrilor A.N.C.M.R.R.
Stimaţi camarazi,

Unii dintre dumneavoastră au primit, în ultimul timp, decizii de pensie prin care se micşorează cuantumul drepturilor stabilite potrivit Legii 241/2013, cu diverse sume, fără a se preciza motivul.
Pentru a putea face intervenţiile necesare, în vederea lămuririi situaţiei, vă rugăm să trimiteţi la Biroul Permanent Central cazurile existente la nivelul filialei şi subfilialelor dvs., cu precizarea gradului, numelui şi prenumelui celui în cauză şi a numărului dosarului de pensie.
Pentru camarazii care au probleme cu calculul pensiei, respectiv perioade pentru care nu au avut dovezi în vederea recalculării, vă amintesc că Legea 241/2013 precizează că se poate face revizuirea, în completare, în situaţia că obţineţi adeverinţe legale de venituri, pentru perioada lipsă, pe care să le depuneţi la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N.
Pentru informarea dvs., vă trimit un extras din expozitivul Decizei Curţii Constituţionale nr. 149/18.03.2014 şi Decizia respectivă.
DECIZIA Nr.149
din 18 martie 2014
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art.1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și ale art.3 alin.(1) din anexa nr.3 la această ordonanță de urgență
Publicată în Monitorul Oficial nr.343 din 09.05.2014
(Extras)
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, prin Decizia nr.446 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.770 din 10 decembrie 2013, s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor de lege criticate din perspectiva acelorași prevederi constituționale invocate și în cauza de față, constatând constituționalitatea acestora, pentru considerentele ce urmează.
În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate aduse dispozițiilor art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 și celor ale art. 180 alin.(7) din Legea nr.19/2000, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr.1.268 din 27 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 22 noiembrie 2011, reținând că dreptul ca, în urma recalculării, să fie păstrat în plată cuantumul pensiei cel mai avantajos „a fost prevăzut de Legea nr.19/2000 numai pentru pensiile din sistemul public de pensii, respectiv cele întemeiate pe sistemul contributiv, întrucât numai în acest caz cuantumul pensiei poate fi considerat ca fiind un drept câștigat”. Prin urmare, Curtea a reținut că „nu se poate vorbi despre o identitate de situații între prevederile Legii nr. 19/2000 și dispozițiile de lege criticate ale Legii nr.119/2010, astfel că tratamentul juridic diferit nu poate dobândi semnificația unei încălcări a principiului egalității în drepturi a cetățenilor ori a principiului neretroactivității legii civile”.
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
Decide:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Laurențiu Măcinic în Dosarul nr.4.637/63/2013 al Tribunalului Dolj — Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și constată că dispozițiile art.7 alin.(1) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art.1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și ale art.3 alin.(1) din anexa nr.3 la această ordonanță de urgență sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Dolj — Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 18 martie 2014.

Potrivit acestui act normativ, orice acţiune în instanţă, prin care se atacă prevederi ale legii 119/2010 şi ale OUG 1/2011, este inadmisibilă. Aceiaşi soartă o au şi acţiunile judiciare deschise până acum, întrucât această Deciziei reia şi accentuează cele prevăzute în decizii mai vechi ale CCR., referitoare la această chestiune. Pentru a nu irosi bani, ar fi bine să renunţaţi la acţiunile care atacă aspecte prevăzute în Decizia de mai sus.
Șef serviciu juridic
Comandor (r) jurist //Constantin ALEXANDRU//
COMUNICAT Nr.41 din 27.05.2014