vineri, 28 martie 2014

CCR SUFERA DE HANDICAP ACCENTUAT?

Augustin Zegrean, cercetat de Parlamentul României!Sorin Avram
Şeful grupului de cetăţeni cu halate vişinii şi cu bavete la gât, Augustin Zegrean, câştigă din salariu 1,93 miliarde de lei! Acelaşi Augustin Zegrean primeşte o pensie care într-un an de zile îi aduce încă 1,28 miliarde de lei! Fiind posesorul unui certificat din care reiese că are un handicap „accentuat”, şeful grupului de cetăţeni care au hotărât că Traian Băsescu trebuie reînscăunat are dreptul la un venit anual de aproximativ 28 de milioane de lei. Foarte important! Certificatul de persoană cu handicap îi permite lui Augustin Zegrean să nu plătească impozit pe veniturile obţinute în calitatea sa de preşedinte al Curţii Constituţionale.
Parlamentul României are obligaţia să verifice dacă este normal ca Augustin Zegrean să primească un salariu nesimţit doar pentru simplul fapt că apără un regim politic. Un salariu nesimţit care îi este plătit din banii adunaţi de la parte din cei 7,4 milioane de români care au votat la referendum împotriva regimului Băsescu.
Parlamentul României are obligaţia să verifice dacă este normal ca Augustin Zegrean să primească o pensie nesimţită, în condiţiile în care majoritatea pensionarilor din România trăiesc dintr-un venit de mizerie. Pensia nesimţită a şefului grupului de cetăţeni cu halate vişinii şi cu bavete la gât este plătită tot din banii adunaţi de la parte din cei 7,4 milioane de români care au votat la referendum împotriva regimului Băsescu.
Parlamentul României are obligaţia să verifice dacă este normal ca Augustin Zegrean să primească de la Statul Român şi salariu nesimţit, şi pensie nesimţită, în condiţiile în care mii de medici, profesori şi universitari care au ieşit la pensie, dar care mai vor să lucreze, au fost puşi să aleagă între salariu şi pensie.
În fine, Parlamentul României are obligaţia să verifice dacă de soarta unei ţări întregi poate răspunde o persoană cu handicap „accentuat” care este obligată să „evite efortul ocular mare”. Inclusiv să evite să citească miile de documente primite de la Guvernul României pentru a putea hotărî în cunoştinţă de cauză soarta referendumului.
Accesări: 14369

p.s.
domnule Sorin Avram!

De aceea aceasta institutie, TRBUIE DESFIINTATA!
---------- Mesaj redirecţionat ----------
În ataşament se spune că e cercetat de Parlament.
Ar trebui şi de A.N.I., D.N.A., pt. că, în interes personal şi mafiot,prin Legea cumulului pensiei cu salariul de la stat, i-a exceptat/favorizat (deliberat) pe ales şi magistrat.
  
A indus opinia publică în eroare prin afirmaţia că arta în Justiţie constă în faptul că totul e interpretabilFALS. 
DEMONSTRAŢIE.
Justiţia, sora matematiciiAmândouă utilizează operatorii ADEVĂRAT sau FALS pentru enunţuri. 
Soluţiile/deciziile sunt precise/unice/definitive, indiferent de calea aleasă.
Legile, ca şi teoremele, sunt valabile pe tot domeniul de definiţie.Excepţiile sunt neconstituţionalenu respectă egalitatea în faţa legii.
Justiţia operează cu principiiprocedurifond.
Studiu scurt de caz pe speţa jefuirii pensiilor militare.
Procedural, judecata se realizează cu Ministerul, documentele transmise sunt semnate de reprezentaţi de la Casa Sectorială de Pensii care-şi ascund identitatea, nefiind ofiţeri de informaţii sau din trupe speciale.
Procedura deciziei unanime a completelor de judecată (comisiilorde atribuire, etc.), procedură profesionalăjustificată matematic. În comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de la I.G.P.F. erau specialişti din 4 structuri (achiziţii, tehnic, financiar, juridic). În situaţia în care oricare membru al comisiei avea opinie diferită de a restului comisiei, se aprecia că o decizie nu poate fi în acelaşi timp şi adevărată şi falsă, opinia unei părţi poate fi ADEVĂRATĂ, a celeilalte FALSĂ, se scotea legea, se analiza speţa, fiind toţi specialişti, ca între profesorii de matematică, se stabilea a cui opinie/soluţie e corectă. Deciziile unanime elimină erorile, riscurile. Deciziile C.C.R. luate în unanimitate n-au fost de nimeni negativ comentate.
Principiul neretroactivităţii legii. Pensiile nu trebuiau diminuate prin legi ulterioare, militarii prestaseră serviciul, şi-au îndeplinit partea din contract, statul trebuia să asigure nivelul pensiei prevăzut de legile care au gestionat prestarea serviciului. Diminuarea, teoretic, poate fi de la 0% la 100%. În speţă, s-a încercat iniţial cu 15%, a refuzat C.C.R., prin recalculare s-a redus cu 59%, s-a revenit, prin revizuire s-a redus cu18%, prin legea 241/2013, încearcă să-mi taie 4 ani de contribuţie si 4 indexări. 
Principiul nesancţionării administrative a unei persoane nevinovate
Are vină militarul că n-ar fi bani la buget? Cine a permis/favorizat/nesancţionat desfiinţarea industriei, locurilor de muncă, migraţia forţei de muncă, evaziunea fiscală, jefuirea banului public prin achiziţii inutile sau la preţuri infantile?
Principiul contributivităţiiCalculul pensiei e matematicprecisse utilizează ca operaţii împărţirea şi adunareaNu poţi avea 4 soluţii diferite. Militarul, ca şi pilotul sau matelotul, ştie când pleacă în misiune, nu şi dacă se întoarce. Dacă nu se întoarce iar soţia şi copiii sunt majori, nu există asigurare pt. acest risc, soţia, copiii şi nepoţii sunt lipsiţi de sprijinul fizic şi financiar fără nici o compensare. Pe lângă minciuna cu ,,pensii nesimţite", s-a mai lansat minciuna că armata n-a contribuit la fondul de pensii. Nu vorbim de contribuţia la cutremure, inundaţii, viscole, Canal, Transfăgărăşan, viaducte, etc. Contribuţia financiară era în diferenţa dintre salariul brut şi net, scoasă de stat din buget, plătită militarului, reţinută în acelaşi cuantum şi readusă în buget. Dacă angajatorul/statul socialist a redus birocraţia şi a suprimat 2 operaţii cu sumă nulă în contabilitate, în buget (-X+X=0) şi în statul de plată (+X-X=0), cu precizie matematică şi juridică rezultă că a fost plătită contribuţia, o eventuală vină a eliminării din evidenţa scrisă nerevenindu-i militarului, deci nu trebuie sancţionat administrativ.Pensia unui militar trebuie să rezulte din salariile lui, în care apare semnăturaCalculul efectiv presupune ca primă operaţie  raportarea salariului brut lunar la salariul mediu brut lunar statistic.
Salariul brut trebuia calculat prin adunarea  contribuţiei neevidenţiate. Nu s-a realizat operaţia.
S-au făcut eliminări de sporuri din salariu, întocmit tabele cu venituri, pe care pensionarul nu le poate corela cu salariile.
Unde n-au găsit salariile, au aproximat veniturile din soldele minime de grad şi funcţie, fără alte sporuri, altă diminuare. Rezultă că nici măcar salariile nete nu s-au raportat la salariile medii statistice. 
La disponibilizarea masivă, de exemplu din 1998, erau întârzieri fireşti la calculul pensiilor. Pentru acest motiv cât şi pt. efectuarea unor cursuri de respecializare şi găsirea unui loc de muncă în viaţa civilă, se acordau ajutoare, exemplu 4 salarii brute, 24 salarii compensatorii. În cazul meu,pensia s-a calculat în 2 luniam găsit loc de muncă civil după 1 an şi 2 luni. Conform O.G. 7/1998, salariile compensatorii nu trebuiau impozitatePrin legea ulterioară a impozitului global, au fost impozitate, cu nerespectarea principiului neretroactivităţii legii. Dacă au fost impozitate, trebuie calculate la pensie, de ce să fie exceptate sporuri, ajutoare, salarii compensatorii atâta timp cât au fost venituri reale, impozitate?
Principiul includerii în pensie a tuturor perioadelor de cotizare. E prevăzut în toate legile din domeniu. În art. 20, alin. (1) din Legea 164/201 se prevede ,,Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii se recunosc reciproc perioadele de vechime în serviciu, respectiv perioadele de cotizare". Eu am contribuit în 3 sisteme, am optat pt. sistemul pensiilor militare, având acolo cea mai lungă cotizare. 
Principiul universal al aplicativităţii legii (egalităţii în faţa legii) indexării pensiilor nu poate fi încălcat cu nişte excepţii.
În speţă, ofiţeri cu identitate ascunsă au invocat FALS prematuritatea introducerii acţiunii, se demonstrează prin calculul timpului prevăzut legal cu o simplă operaţie de scădere a datei comunicării confirmate de primire din data introducerii acţiunii, au afirmat FALS că au inclus în decizie perioada civilă (punctul 3.D al deciziei (o recunoaşte)), deşi la punctul 3.E  se arată că nu a fost şi inclusă în calcul, afirmă FALS că nu trebuie să  indexeze pensia, cât timp calculul lor eronat, netransparent, nu ajunge la nivelul pensiei mele de la 01.01.2009
Pensionarii sunt grupaţi în Asociaţia aflată sub înaltul patronaj, în S.C.M.D. sau neafiliaţi. Cei din Asociaţie, au fost favorizaţi, li s-au aplicat înainte pt. mărire grupele de muncă modificate prin noua intrucţiune. - de ce lichelelor?

JUSTIŢIE = PRECIZIE (MATEMATICĂ).

Poate intelege si Dusa cu subordonatii lui!