marți, 18 martie 2014

GRUPUL CONSTITUTIONAL ''TIMISOARA''
Către: Populația statală a României

DECLARAȚIE

- cu privire la pericolul destrămării statale a României, ca urmare a organizării unui complot politico-partidic, uzurpator de Suveranitate națională și înalt-trădător, de către Guvernul actual al României, condus de către “prim-sinistrul” Victor Viorel Ponta.
Spre știința:
 •  Secretariatului General al Organizatiei Natiunilor Unite
 • Parlamentului Uniunii Europene
 • Comisiei Europene a Uniunii Europene
 • Parlamentului Romaniei
  • Senat
  • Camera Deputatilor
  • Presedintiei Romaniei
  • Guvernului Romaniei
  • Consiliului Superior al Magistraturii
  • Curtii Constitutionale din Romania
  • Altor institutii, organizatii si persoane interesate
  • Mass-media
Avand in vedere evidentierea, publica, a politicii nu doar subversive, ci si imperialiste, promovata de catre actuala conducere a Uniunii Europene (UE), pentru transformarea UE, dintr-o Uniune de State suverane si independente (cum a fost conceputa si infiintata, initial), intr-o Uniune statala, la nivel continental, in care Statele componente sa-si piarda, in timp (datorita unor presiuni politice si, mai ales, economice, precum si datorita impunerii si sustinerii, in mod ocult si subversiv, a unor conducatori statali, inalt-tradatori si uzurpatori de Suveranitate nationala),independenta si respectiv Suveranitatea statala (dupa modelul de transformare a Statelor Unite ale Americii), mai ales prin a oferi, astfel, plutocratiei autohtone, europene si mondiale, posibilitatea de a achizitiona, contra cost, obiective economice, turistice, imobile, precum si teritorii extra-vilane, dar si intra-vilane (vezi cazul satului Nadas, din judetul Arad), dupa saracirea, in prealabil, a Populatiei Statelor in cauza (intre care si Statul Romania), Grupul Constitutional “Timisoara” (GCT)face cunoscute urmatoarele considerente:
1. In cadrul Statului Romania, puterea statala, suprema, de tip: Suveranitate nationala, apartine exclusiv Poporului Roman (in conformitate cu prevederile Articolului 2, aliniatele 1;2, din Constitutia actuala a Romaniei), si nu institutiilor Statului, conducatorilor Statului, sau reprezentantilor Statului, chiar daca acestia au fost alesi, in cadrul alegerilor statale, respectiv districtuale, respectiv locale.
2. Suveranitatea nationala, ca putere suprema in Stat, se exercita exclusiv prin referendum, organizat, in prealabil, prin deplina si corecta instiintare a Electoratului, si nu de catre institutiile de Stat, sau de catre conducatorii, respectiv de catre reprezentantii principalelor institutii, de Stat.
         Referendumul, in cauza, trebuie sa se desfasoare nu doar in deplina si corecta cunostinta de cauza, a Electoratului, ci si in deplina legitimitate constitutionala si legislativa, adica prin participarea majoritatii Electoratului la adoptarea unor hotariri de tip referendar, care vor fi valabil exprimate numai daca au fost adoptate tot cu majoritate de voturi (majoritate care va fi considerata la nivelul intregului Electorat statal, si nu doar la nivelul Electoratului care a participat la referendum), in mod specific unui Stat de drept, precum si unui Stat democraticautentic, asa cum este prevazut a fi, la nivel constitutional, Statul Romania (in Articolul 1, aliniatul 3, din Constitutia actuala a Romaniei).
         Numai Poporul Roman, prin intermediul majoritatii Electoratului statal, poate aprecia care dintre hotaririle adoptate, de catre institutii de Stat, sau de catre conducatori, sau de catre reprezentanti ai acestor institutii, care hotarari  afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv importante, ale Poporului Roman, dar care nu au fost supuse, in prealabil, pentru validare, respectiv invalidare (in functie de caz, prin referendum), sunt asumate, sau nu sunt asumate, de catre Poporul Roman, in calitate de detinator exclusiv al Suveranitatii nationaleca putere suprema in Stat.
3. Daca anumite partide politice, corupte, respectiv clientelizate, respectiv masonizate si chiar mafiotizate, atunci cand s-au aflat la guvernare, au comis si comit, inclusiv in prezent, abuzuri constitutionale de tip:uzurpari de Suveranitate nationala, inalta tradare, inselaciune s.a, in dauna Poporului Roman, prin adoptarea de hotarari care le depasesc competenta constitutionala si care afecteaza interesele fundamentale, respectiv principale, respectiv importante, ale Poporului Roman,precum si care hotariri nu au fost validate, in prealabil, sau dupa adoptarea lor, prin organizare de referendum, in acest scop, atuncirespectivele hotariri vor putea fi, ulterior adoptarii lor, asumate, pentru a fi acceptate (validate), sau neasumate (invalidate), adica nu vor fi acceptate de catre Poporul Romanprin referendum, in calitate de detinator, exclusiv, al Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in Stat.
4. Acele persoane, fizice sau juridice, care au profitat de inselarea Poporului Roman, prin adoptarea anumitor hotarari, care afecteaza interese fundamentale, principale, sau importante ale Poporului Roman (care hotarari, insa, nu au fost supuse, ulterior, pentru a fi validate, dupa adoptarea lor, prin referendum, de catre Poporul Roman)tocmai in scopul de a prejudicia, in mod deliberat, respectivele interese ale Poporului Roman, trebuie sa stie ca, in caz de invalidare, de catre Poporul Roman, prin referendum, a hotaririlor respective, vor trebui sa-si asume consecintele riscului de a fi negociat cu persoane neabilitate, corespunzator, de catre Poporul Roman, incheierea unor acorduri oficiale, interne sau internationale (mai ales in cazurile in care respectivele acorduri au adus grave prejudicii Poporului Roman), precum si ca responsabilitatea incheierii acelor acorduri revine, in aceasta situatie, exclusiv celor ce le-au incheiat, fara a solicita, in prealabil, sau ulterior, exprimarea acordului de vointa (in cunostinta deplina si corecta, de cauza, prin referendum), a Poporului Roman, in vederea asumarii respectivelor acorduri, de catre Poporul Roman, in calitate de detinator, exclusiv, al Suveranitatii nationale, ca putere suprema, in Stat.
5. Avand in vedere faptul ca o mare parte a conducatorilor, respectiv a guvernantilor, care au condus, respectiv au guvernat Statul Romania, in perioada post-revolutionara, au comis numeroase abuzuri constitutionale, de tip: uzurpare de Suveranitate nationala, respectiv:inalta tradareGCT atrage atentia ca infractiunile constitutionale, in cauza (considerate in Dreptul Constitutionalprecum si in jurisprudenta justitiara, constitutionala, internationala, ca fiind: crime constitutionale, sau: crime societale), precum si alte infractiuni(exemple: inselaciune, ocultarea inselaciunii prin secretizarea, oficiala, a actelor in cauzacomiterea de fals in acte oficiale s.a.), pot fi considerate, ulteriorprin referendum, de catre Poporul Roman, ca:imprescriptibile, temporal, si pot fi inculpate si judecate, inclusiv in conformitate cu prevederi constitutionale, introduse ulterior comiterii lor (exemple: pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu munca silnica, pe viata, confiscarea totala a averii; anularea diplomelor de specializare; interzicerea de a mai ocupa o functie publica; interzicerea unor drepturi prevazute a fi acordate cetatenilor Statului, precum: dreptul de a alege, respectiv dreptul de a fi ales pentru ocuparea unei functii publice).
6. Pentru ca infractiunile mentionate anterior sa nu mai tenteze alti potentiali infractori, pentru a fi comise in viitor, in cadrul Statului Romania, GCT propune Populatiei statale a Romaniei si totodata solicita institutiilor abilitate, ale Statului, organizarea unui referendum, desfasurat in deplina si corecta cunostinta de cauza si de legitimitate, prin care sa se supuna acordului de vointa al Poporului Roman (prin intermediul consultarii referendare a Electoratului statal) oportunitatea ingradirii, corespunzatoare, sau chiar interzicerea (in functie de situatia actuala a Romaniei) acordarii dreptului de proprietate, persoanelor fizice, respectiv persoanelor juridice, respectiv institutiilor de Stat, asupra mediului terestru, respectiv asupra mediului acvatic, respectiv asupra mediului aerian, ale Statului Romania.
         In conformitate cu cele expuse anterior, proprietatea privata, respectivcolectiva, respectiv institutionalaasupra celor 3 tipuri de medii: terestru, acvatic, aerian, se propune, astfel, a fi drastic restrictionata, sau chiar interzisa (in functie de caz) si inlocuita (partial sau chiar total, in functie de caz) cu acordarea dreptului de utilizare, pe o durata temporala, determinata si conditionata de modul de utilizare al tipurilor respective de proprietate (care proprietate, in cazul interzicerii proprietatii private, colective, sau institutionale, a mediilor, in cauza, enuntate anterior, sa revina exclusiv, ca drept de proprietate, doar Statului Roman), tocmai pentru ca acest drept de proprietate sa nu poata fi utilizat in vederea imbogatirii abuzive si nejustificate a unor persoane, organizatii, institutii (exemple: Biserica Crestina Ortodoxa, Serviciul Roman de Informatii s.a, dupa modelul fostei Securitati comunist-dictatoriale), dar, mai ales, in scopul dezintegrarii statale a Romaniei, asa cum apreciem ca se intentioneaza, in prezent, chiar de catre actualul Guvern si, mai ales, de catre actualul “prim-sinistru” al acestui Guvern.
         Exemplificam, in acest context, ca in alte State, care au constientizat, corespunzator, pericolul reprezentat de aplicarea, abuziva si subversiva, a dreptului de proprietate, privata, mentionat anterior (exemplu: Ungaria), s-a procedat, deja, la restrictionarea corespunzatoare a acestui drept, in timp ce, in cadrul Statului Romania, dimpotriva, s-au comis, deja, mai multe abuzuri constitutionale, legislative, respectiv justitiare, deosebit de grave, in acest domeniu (exemplu: retrocedarea, pe cale justitiara, a unui sat intreg:Nadas, din judetul Arad, prin aplicarea, in mod abuziv, a principiului:restitutio in integrum“, chiar impotriva intereselor fundamentale ale Statului Roman), precum si s-au incheiat anumite acorduri, internationale, dar mentinute, inca, secrete, in vederea escaladarii abuzive a dreptului in cauza, mergand pana la acceptarea stramutarii, in Romania, a unor segmente populationale, importante, din alte State(exemple: Israelsi chiar pana la destramarea statala a Romaniei.
         Mai evidentiem ca tot prin utilizarea abuziva a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in trecut, anumite State (exemplu: Statul Palestinaau pierdut importante teritorii statale, in care s-au infiintat, apoi, chiar alte State (exemplu: Statul Israel), cu sprijin imperialist, din partea unor State care, si in prezent, exercita presiuni oculte, subversive si distructive, la nivel statal (inclusiv asupra Romaniei)pentru utilizarea, abuziva si samavolnica, a dreptului de proprietate teritoriala si mai ales a dreptului de vanzare teritoriala, in conditiile in care o mare parte a proprietarilor de terenuri (extra-vilane, respectiv intra-vilane) din Romania au fost adusi, in mod deliberat, intr-o stare de saracie, din care nu pot iesi decat prin vanzarea terenurilor, in cauza, la un pret cat mai mare, accesibil, de regula, numai “investitorilor” straini.
         GCT mai propune ca in cazul in care, prin referendum, Poporul Roman va opta pentru interzicerea dreptului de proprietate privata, colectiva si institutionala, asupra mediului terestru, respectiv acvatic, respectiv aerian, acest drept sa fie inlocuit prin acordarea unui drept de folosinta temporala, acordata in mod adecvat, precum si specific meritocratic, acelor institutii, respectiv organizatii, respectiv cetateni, care s-au remarcat prin realizari, corespunzatoare, in utilizarea optima si benefica, la nivel statal, a mediilor, in cauza, acordate in folosinta, precum si acelora care s-au evidentiat, prin merite deosebite, la nivel social, respectiv societal, fata de Statul Romania, pentru care dreptul de folosinta temporara, in cauza, ar putea fi acordat, in mod specific meritocratic, cu plata unor taxe de utilizare mici sau chiar (in functie de caz) in mod gratuit, sub forma de recompensa specific legislativa.
         Tot referitor la cele propuse anterior, Statul Roman ar putea beneficia, intr-un asemenea context, de monopolul asupra detinerii, exclusive, in ansamblu, a mediilor mentionate anterior, de venituri sigure si deosebit  de importante, ca valoare, rezultate prin intermediul colectarii taxelor pe utilizarea mediilor in cauza, acordate cu drept de folosinta temporala (in functie de caz), pe o durata temporala mai lunga, cu posibilitati de prelungire, motivate adecvat (exemple: pentruconstructia de case, obiective industriale, obiective sociale, ansambluri de locuit s.a.), respectiv pe durate temporale mai scurte, tot motivate adecvat (exemple: pentru practicarea agriculturii, cresterii animalelor, viticulturii, pomiculturii s.a.), precum si pentru constructia de drumuri, sosele si autostrazi, baze turistice si de agrement, baze sportive, rezervatii naturale s.a.
         Si tot in contextul mentionat anterior, Statul Roman ar putea beneficia de o protectie a mediului ambiental, net superioara fata de posibilitatile de care dispune, in prezent, dar, mai ales, de posibilitatea de a realiza un Sector economic de Stat, deosebit de important, ca sursa de venituri, principale, ale Statului, care sa ofere locuri de munca stabile, demnitate existentiala (inclusiv prin venit minim garantat), acces ieftin la obiective turistice si de agrement, baze sportive, precum si fonduri sigure pentru acordarea de pensii si protectie sociala, in conditii de stabilitate statala si de mai buna coabitare populationala, onorand, astfel, si calitatea de: Stat social (in conformitate cu idealurile Revolutiei Romane din decembrie 1989), cum este prevazuta a fi, la nivel constitutional, Romania (in cadrul Articolului 1, aliniatul 3), tip de Stat care a fost, insa, practic desfiintat si batjocorit public, chiar de catre anumiti conducatori ai Statului (exemple: T.Basescu, G.C.L.Antonescu), prin etichetare, peiorativa, ca: Stat populist, respectiv prin precizare ca doreste ca Romania sa devina un Stat orientat, prioritar, exclusiv pentru indivizi(adica nu si pentru cetateni).
 Conducator
al Grupului Constitutional ”Timisoara”
Lorin Fortuna